Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 29 augustus 2018

Klimaatakkoord moet over landsgrenzen heen kijken

In juli van dit jaar werden de contouren van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Daar is door veel partijen hard aan gewerkt, en er zijn een aantal stevige afspraken gepresenteerd. ActionAid, SOMO en Both ENDS vinden dat er één heel belangrijk punt onderbelicht blijft, namelijk de internationale dimensie van klimaatbeleid. Anders gezegd: we moeten voorkomen dat de transitie die wij hier inzetten, schadelijke gevolgen heeft in het buitenland, en financiële publieke ondersteuning aan de fossiele sector afbouwen.

Omdat Kamerleden op woensdag 5 september aanstaande in debat gaan over de afspraken die er nu liggen,  vragen wij in een gezamenlijke brief aandacht voor dit thema. Afspraken die we hier maken hebben ook gevolgen buiten Nederland. Het is van groot belang dat we voorkomen dat de transitie in Nederland leidt tot mensenrechtenschendingen en milieuschade elders in de wereld, bijvoorbeeld in de productie van windmolens en zonnepanelen. 

Met deze brief vragen we Kamerleden om minister Wiebes op te roepen om in de uitwerking van het Klimaatakkoord en gerelateerde beleidsdiscussies, de volgende uitgangspunten te verankeren:

  1. Milieu- en mensenrechtenstandaarden worden gewaarborgd in ketens van groene technologieën en duurzame energieopwekking;
  2. Coherentie van beleid betekent dat het terugdringen van de uitstoot van CO2 gepaard gaat met het afbouwen van overheidssteun aan de fossiele industrie, ook internationaal;
  3. Nederlandse investeringen in duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden worden zorgvuldig getoetst op milieu- en mensenrechtenstandaarden.

In de brief leggen we kort uit wat volgens ons de problemen zijn en waar de kansen liggen voor een klimaatakkoord dat de Nederlandse Klimaatvoetafdruk ook buiten de eigen landsgrenzen flink zal verkleinen.

 

Lees meer over dit onderwerp