Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 1 november 2011

Groen goud: meer vraag dan aanbod

'We produceren nu zes kilo goud per jaar, we kunnen de vraag niet aan,' zegt María Luisa Villa van AMICHOCÓ uit Colombia. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het organiseren van kleinschalige en duurzame goudwinners en aan certificering. Onder het merk 'Oro Verde' wordt het Fairtrade-Fairmined goud nu op de markt gebracht. 'We zijn klaar om de productie uit te breiden, maar het behoud van biodiversiteit en de bescherming van de rechten van etnische groepen blijft onze prioriteit', benadrukt Villa.

 

Het pilotproject 'Oro Verde' van AMICHOCÓ is een succes. De eerste groepen duurzame mijnbouwers kunnen nu op eigen kracht verder. De eisen waaraan 'groen goud' moet voldoen, zijn hoog. Als een goudwinner niet voldoet aan de standaarden, krijgt het goud van de totale groep geen keurmerk. 'Door mensen gezamenlijk verantwoordelijk te maken, kunnen we de duurzaamheid garanderen.' De vraag naar het groene goud is nu vier keer zo hoog als de totale productie. Twee nieuwe gebieden zijn geselecteerd om het project uit te breiden. Het duurt echter nog drie jaar voordat deze mijnbouwers gecertificeerd goud op de markt kunnen brengen. 'We kijken eerst of er voldoende organisatiecapaciteiten zijn binnen gemeenschappen, en of het veilig genoeg is voor onze medewerkers om er te werken, ' zegt Villa.


Rechten
Veiligheid is in Colombia een belangrijk thema. Ook loopt de organisatie aan tegen corruptie en maffiapraktijken. 'Veel etnische groepen zijn niet op de hoogte van hun rechten en verkopen hun land aan de hoogste bieder, 'zegt Villa. Dit zijn vaak internationale corporaties die grootschalige mijnbouw bedrijven en daarmee afbreuk doen aan de uitzonderlijke biodiversiteit in de Chocó Bioregion en de toegang van de lokale bevolking tot natuurlijke hulpbronnen. Hoewel de Chocó bioregio zeer rijk is aan grondstoffen, is het de armste regio van Colombia. De etnische diversiteit in het gebied is groot; naast verschillende inheemse groepen, wonen er veel Afro-Colombianen, afstammelingen van Afrikaanse slaven. Behalve het promoten van Oro Verde, heeft AMICHOCÓ verschillende andere activiteiten ontwikkeld om de biodiversiteit en etnische groepen in het gebied te beschermen, zoals herbebossing, juridische hulp en het project Children's Land.


Jong geleerd, oud gedaan
'Veel jongeren trekken weg uit dit gebied, omdat ze geen bestaansmogelijkheden zien,' vertelt Villa. 'Kennis en tradities overgedragen van generatie op generatie gaan daardoor verloren.' AMICHOCÓ richt zich in haar educatiestrategie daarom ook op kinderen, in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. 'We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de identiteit van jongens en meisjes in verbondenheid met de natuur door kinderen actief te laten participeren in hun directe leefomgeving.' De organisatie stelt daartoe stukken land aan kinderen ter beschikking om vorm te geven aan hun eigen visie op de wereld. Binnen het project krijgt elk kind een taak toegewezen om zijn of haar ondernemerschap en organisatorische talenten te ontwikkelen. Inmiddels hebben al meer dan 200 kinderen deelgenomen.


Toekomstplannen
Behalve de inzet van de inwoners van de regio is ook medewerking van de Colombiaanse regering van belang. AMICHOCÓ wil dat de overheid kleinschalige duurzame mijnbouwers erkent als een belangrijk onderdeel van de mijnindustrie en dat dit wordt vastgelegd in wetgeving. Internationale steun, zowel van de EU als van organisaties als Both ENDS, is daarbij meer dan welkom. 'Both ENDS is vanaf het begin heel ondersteunend geweest,' vertelt Villa. 'Dankzij hun hulp en expertise zijn we gegroeid, hebben we meer draagvlak gekregen binnen lokale gemeenschappen en een netwerk op kunnen bouwen met andere organisaties. Daarmee is onze rol bij overleg met de overheid gelegitimeerd en dus sterker geworden.' Ze hoopt dat steeds meer mensen betrokken raken bij de bescherming van de Chocó bioregio. 'Het komende jaar willen we onze invloed in de regio vergroten en zorgen dat ten minste twee keer zoveel mensen kunnen profiteren van onze projecten.'


Website Amichocó
'Fairtrade-Fairmined goud te koop in Nederland'

 

Lees meer over dit onderwerp