Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 20 februari 2014

Aksi! Indonesische organisaties naar bestuursvergadering Groen Klimaatfonds

Op dit moment is de bestuursvergadering van het Groene Klimaatfonds van de VN  aan de gang. De zesde alweer: de bestuursleden, afkomstig uit 12 Westerse en 12 Zuidelijke landen, discussiëren om de drie á vier maanden over wat er precies moet gebeuren met de enorme pot met geld (tot 100 miljard dollar per jaar!) die door de internationale gemeenschap is toegezegd voor klimaatprojecten in ontwikkelingslanden. Both ENDS is tot nu toe samen met een groep afgevaardigden van verschillende zuidelijke organisaties bij elke bestuursvergadering aanwezig.

Stapje voor stapje

Omdat de vergadering deze keer op Bali plaatsvindt, is dit een uitgelezen kans voor Titi Soentoro, oprichtster van de Indonesische organisatie ‘Aksi!’ om erbij te zijn en de bestuursleden te overtuigen van haar standpunten. In haar kielzog neemt ze leden van tien andere Indonesische organisaties mee, zodat ook zij hun stem kunnen laten horen. Want er worden nogal wat zaken besproken die grote gevolgen hebben voor mensen die getroffen worden door klimaatverandering, maar die zelf niet hebben veroorzaakt. Zoals de gemeenschappen in Indonesië waarmee Titi al jaren werkt. Welke klimaatprojecten komen in aanmerking voor geld uit het fonds? Wie krijgt toegang tot het fonds en wie niet? Wie gaat dat eigenlijk bepalen? De belangen van de verschillende landen en groepen lopen nogal uiteen, dus het is een moeizaam proces. Het bestuur van het Groene Klimaatfonds buigt zich erover en stapje voor stapje wordt overeenstemming bereikt.

 

Grote bedrijven

Het zijn helaas lang niet altijd stapjes in de goede richting, want de bestuurleden en internationale beleidsmakers staan vaak te ver van de realiteit op de grond af. Daarom is het zo belangrijk dat mensen als Titi het ‘andere verhaal’ aan de bestuursleden kunnen blijven vertellen. Het verhaal van de mensen die het meeste last hebben van klimaatverandering en precies weten wat er nodig is. En dat daarom het Groene klimaatfonds zó moet worden ingericht dat het ook, of misschien júist voor die mensen mogelijk wordt om er aan te kloppen. Het Groene Klimaatfonds dreigt namelijk vooral toegankelijk te worden voor grote (internationale) bedrijven die zeggen iets tegen klimaatverandering te willen doen. Organisaties als Aksi! van Titi, maar ook nationale overheden  - die toch beter kunnen inschatten wat er op lokaal niveau moet gebeuren -  zullen dan dus naast het net vissen.

 

Aksi!

Titi heeft met steun van Both ENDS in de dagen vóór de bestuursvergadering een lobby-training gegeven aan een groep afgevaardigden van 10 Indonesische maatschappelijke organisaties. Samen met deze afgevaardigden en is ze naar Bali gereisd om te spreken met verschillende bestuursleden. En samen met nog veel meer groepen uit de hele wereld hebben ze in Bali een verklaring opgesteld en ondertekend waarin ze nog eens haarfijn vertellen wat er volgens hen moet gebeuren met het Groene Klimaatfonds. Leonie Wezendonk van Both ENDS - inmiddels een bekend gezicht voor de bestuursleden - trekt samen met de groep van Titi op en zal ons binnenkort berichten over de voortgang.

 

Lees hier de verklaring die is opgesteld en ondertekend door 28 organisaties die in Bali aanwezig zijn.

 

Lees de laatste blog van Leonie Wezendonk voor meer details over wat er precies wordt besproken tijdens deze bestuursvergadering. Waarom is juist deze vergadering zo belangrijk voor maatschappelijke organisaties?

 

Lees hier alle blogs van Both ENDS en partners over het Groene Klimaatfonds.

 

Lees hier hoe het Groene Klimaatfonds volgens Ken Kinney uit Ghana zou moeten ingericht.

Lees meer over dit onderwerp