Both ENDS

Zoeken
En
Nl
 

Workshop: Gelijkheid bevorderen binnen planetaire grenzen

Onze buitenlandse economische activiteiten en handel leveren veel op. Maar tegen welke kosten? Waar moeten we als Nederland de grens trekken om zowel binnen de planetaire grenzen te blijven als gelijkheid te bevorderen? 

Het rapport van PBL Towards a safe operating space for the Netherlands en de op verzoek van de Kamer door de CBS opgestelde 'Monitor Brede Welvaart' concluderen dat Nederland een grote voetafdruk heeft in het buitenland en dat onze manier van handel bedrijven mede daardoor, ongelijkheid bevordert. De negatieve impact die de Nederlandse economie heeft op de drie milieu SDGs – 13, 14 en 15 - en daarmee op SDG10, maakt dat het van groot belang naar het brede buitenlandbeleid van de Nederlandse overheid te kijken. Immers, daar ligt op dit moment de grootste overlap tussen 'invloed' en effectiviteit vanuit het perspectief van de SDGs.

 

In de workshop zullen verschillende beleidsvelden - Financiën, EZK, LNV en BuHaOs – de revue passeren met als doel om binnen deze beleidsvelden een concreet actiepunt mee te geven aan Kamerleden. De 'root causes' van onze voetafdruk zit bij andere beleidsterreinen, waaronder landbouw en een falend klimaatbeleid. De workshop kijkt daarom bewust over de grenzen van ontwikkelingssamenwerking heen; de Nederlandse sociale en milieu-afdruk in de wereld gaat alleen verbeteren als we coherent beleid gaan voeren.

 

Deze workshop maakt deel uit van: 

 

NL in de volgende versnelling - Adopteer een SDG LIVE

Hoe staat het ervoor met de Nederlandse inzet op de SDG's? Wat kan er vanuit Nederland gedaan worden om in Nederland en daarbuiten duurzame ontwikkeling in de volgende versnelling te brengen?

 

Het programma:
13:30 Opening en debat "Nederland in actie voor de SDG's" met politieke jongerenorganisaties
14:30 Deelsessies
15:30 Pauze
16:00 'Adopteer een SDG' - een jaar later! Wat hebben de Kamerleden het afgelopen jaar met hun SDG's gedaan en hoe gaan ze zich de komende tijd inzetten voor hun SDG's?
17:00 Borrel!

 

 

Voor meer informatie