Both ENDS

En
Nl
Zoeken

Drynet

Het doel van Drynet is de versterking van maatschappelijke netwerken door ze de juiste kennis en zichtbaarheid te geven die nodig is om het ontwikkelingsbeleid in droge gebieden te kunnen beïnvloeden.

Drynet erkent dat woestijnvorming en landdegradatie in veel landen enorme economische-, sociale- en milieuproblemen veroorzaken. Het project is gebaseerd op een integrale benadering van het probleem die actie ten gunste van duurzame ontwikkeling op gemeenschapsniveau bevordert en deze naar beleidsniveau tilt.

Door regionale succesverhalen te duiden, verzamelen, delen en verspreiden, versterken de 14 Drynet-partners de kennis en vaardigheden van nationale maatschappelijke netwerken. Zo groeien deze netwerken uit tot belangrijke partners van beleidsmakers en plaatsen ze het droogteprobleem en gerelateerde armoedekwesties hoger op de politieke agenda.

Drynet promoot en stimuleert duurzame ontwikkeling met behulp van nieuwsbrieven, radioprogramma's en een interactieve website. Het biedt de belangrijkste betrokkenen uit de politiek en wetenschap een praktisch antwoord ter bestrijding van landdegradatie. Dat antwoord verenigt lokale actie met wereldwijde kansen.

Externe links