Both ENDS

En
Nl
Search

Drynet

In order to contribute to countering dryland degradation, 14 Civil Society Organisations (CSOs) from all over the world joined forces in 2007 to form the Drynet network. Drynet understands that to effectively counter degradation, local organisations and communities living in drylands should be at the heart of the effort. Unfortunately, their involvement in the national and international arenas of decision-making is often very marginal. By directly linking with local groups and engaging them in broader debates, Drynet seeks to redress the current imbalance.

Het doel van Drynet is de versterking van maatschappelijke netwerken door ze de juiste kennis en zichtbaarheid te geven die nodig is om het ontwikkelingsbeleid in droge gebieden te kunnen beïnvloeden.

Drynet erkent dat woestijnvorming en landdegradatie in veel landen enorme economische-, sociale- en milieuproblemen veroorzaken. Het project is gebaseerd op een integrale benadering van het probleem die actie ten gunste van duurzame ontwikkeling op gemeenschapsniveau bevordert en deze naar beleidsniveau tilt.

Door regionale succesverhalen te duiden, verzamelen, delen en verspreiden, versterken de 14 Drynet-partners de kennis en vaardigheden van nationale maatschappelijke netwerken. Zo groeien deze netwerken uit tot belangrijke partners van beleidsmakers en plaatsen ze het droogteprobleem en gerelateerde armoedekwesties hoger op de politieke agenda.

Drynet promoot en stimuleert duurzame ontwikkeling met behulp van nieuwsbrieven, radioprogramma's en een interactieve website. Het biedt de belangrijkste betrokkenen uit de politiek en wetenschap een praktisch antwoord ter bestrijding van landdegradatie. Dat antwoord verenigt lokale actie met wereldwijde kansen.

External links