Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Blog / 25 september 2017

Met goede praktijkvoorbeelden naar de UNCCD-top

Toegang tot, eigendom van en controle over land is een essentiële factor in het streven naar 'Land Degradation Neutrality' (het stoppen van landdegradatie; LDN) en duurzaam landgebruik. Duurzaamheid betekent vaak dat je moet investeren op de lange termijn, en onzekerheid weerhoudt landgebruikers daarvan. Vooral landrechten van vrouwen zijn belangrijk, omdat zij meestal degenen zijn die het land bewerken en dus LDN in de praktijk moeten brengen.

Dryland Ordos 1 web

Rond Ordos is het landschap erg droog

Afgelopen juni was ik bij een aantal bijeenkomsten over landrechten in Monze District, Zambia. De gemeenschappen die ik bezocht waren bezig met participatieve planning van landgebruik (Participatory Land Use Planning). Hiervoor werden leden uit de gemeenschap opgeleid tot landmeters, een voorlichtingscampagne gevoerd, de land(gebruiks)rechten in kaart gebracht en een dialoog georganiseerd tussen de gemeenschap en de autoriteiten. Ik was onder de indruk van de kaart die uit dit hele proces voortkwam, maar vooral ook van de verhalen die de vrouwen uit de gemeenschappen met mij deelden.

De vrouwen legden uit hoe hun mannen hun eigen landrechten wilden bespreken. Sommigen gaven hun vrouwen officieel een deel van hun land. Anderen begonnen hun land collectief te beheren. De vrouwen gaven aan dat hierdoor meer vertrouwen erin hadden dat ze ook op lange termijn recht zouden houden op het land, ook als hun man zou overlijden of in het geval van echtscheiding. Hierdoor durfden ze ook meer te investeren en hun land duurzaam te gebruiken met het oog op de toekomst.

 

community meeting PLUP Zambia web

Bijeenkomst over participatieve planning van landgebruik in Zambia

Dit is maar een van de vele voorbeelden van lokale initiatieven die bijdragen aan zekerheid over landrechten voor vrouwen. Het laat zien hoe belangrijk het voor duurzaam landgebruik en de realisatie van LDN is om landrechten van vrouwen te erkennen. Toegang tot, eigendom van en controle over land zijn voorwaarden voor het behalen van duurzaam ontwikkelingsdoel (SDG) 15.3: duurzaam landgebruik en 'een wereld die qua landdegradatie neutraal is'.

Gelukkig bestaan er internationale richtlijnen die het belang van goed landbeheer en sterke land(gebruiks)rechten benadrukken, vooral voor vrouwen en kleinschalige boeren, herders, jongeren, inheemse volken en arme mensen. Ik heb het over de Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security (VGGT). Deze richtlijnen zijn in 2012 opgesteld op basis van uitgebreide consultaties van alle belanghebbenden, en zijn aangenomen door de Voedsel- en Landbouworganisatie (Food and Agriculture Organization, FAO) en de VN-lidstaten als oplossing voor onzekere landrechten voor lokale gemeenschappen. De richtlijnen bieden handreikingen aan overheden hoe ze goed landbeheer kunnen waarborgen, cruciaal voor landherstel en de implementatie van LDN. Both ENDS ziet de VGGT dan ook als een uitgelezen kans voor overheden om landrechten voor vrouwen te garanderen en hen in staat te stellen hun land op een duurzame manier te beheren.

Daarom doe ik er hier in Ordos alles aan om ervoor te zorgen dat de VGGT worden opgenomen in de strategische plannen van de UNCCD, de nationale actieplannen en de doelstellingen voor LDN. Dit zal bijdragen aan meer goede gender-sensitieve praktijkvoorbeelden van duurzaam landgebruik zoals die hierboven.

Lees meer over dit onderwerp