Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 17 juni 2021

We vieren gemeenschapsinitiatieven op Werelddag tegen Woestijnvorming, Landdegradatie en Droogte

Vandaag is het Werelddag tegen Woestijnvorming, Landdegradatie en Droogte. Een dag als deze is broodnodig om de aandacht te vestigen op verwoestijning, landdegradatie en droogte. In veel gebieden wereldwijd worden honderden miljoenen mensen hierdoor dagelijks bedreigd en getroffen. Hoewel de oorzaken - zoals grootschalige landbouw, het gebruik van pesticiden, waterwinning en klimaatverandering - duidelijk zijn en moeten worden gestopt, is het net zo belangrijk om te kijken naar oplossingen zoals herstel en duurzaam landgebruik. Wij zullen ons de komende weken in het bijzonder richten op dit soort inspirerende oplossingen omdat zij ook te maken hebben met het thema dat dit jaar is gekozen voor Werelddag tegen Woestijnvorming, Landdegradatie en Droogte: 'Restoration. Land. Recovery. We build back better with healthy land'.

Toen de internationale gemeenschap in 1992 besloot om samen te werken in de strijd tegen verwoestijning, landdegradatie en droogte, ontstond er momentum voor en gaf het herkenning aan de duizenden lokale organisaties die gemeenschappen ondersteunen om het land duurzaam te gebruiken en om aangetaste gebieden te herstellen. Al deze pioniers hebben innovatieve, passende en duurzame oplossingen bedacht die niet alleen zorgen voor verbetering in het levensonderhoud van gemeenschappen, maar ook in de bodemgezondheid, gevarieerd voedsel en de (agro)biodiversiteit in hun omgeving. Sommige groepen en gemeenschappen zijn begonnen met het gebruiken en (soms) aanpassen van traditionele en/of nomadische methoden. Anderen hebben weer geleerd van uitwisselingen tussen boeren onderling, door zelf te doen en met vallen en opstaan. Er zijn nieuwe manieren van samenwerking ontstaan tussen grondgebruikers en academici, tussen boeren en nomadische veehouders en tussen landelijke en stedelijke gemeenschappen.

De komende weken zullen wij sommige van deze gemeenschapsinitiatieven uitlichten, zoals een duurzame rooiboscoöperatie in Suid Bokkeveld, Zuid-Afrika, agro-ecologische katoenproductie in Pernambuco, in het noordoosten van Brazilië, en participatieve plantenveredeling in Iran. Wij zullen hun bestaan vieren en hun belang benadrukken voor de gemeenschappen, voor het herstel van ecosystemen en ook voor de hele wereld, nu en in de toekomst.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp