Both ENDS

En
Nl
Zoeken

Nathalie van Haren

Agro-ecologie • Gemeenschapsinitiatieven • Drynet • Inclusieve planning van landgebruik • Recht op voedsel • VN-Verklaring van Rio de Janeiro • Duurzaam landgebruik • UNCCD

In mijn werk heb ik door de jaren heen mensen en maatschappelijke organisaties over de hele wereld ontmoet die inspirerende initiatieven ontwikkelen om de uitdagingen van landdegradatie, landconflicten en klimaatverandering aan te pakken. Maar deze initiatieven worden vaak niet opgemerkt door beleidsmakers en financiële instellingen. Dat moet veranderen. De betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld is cruciaal voor goede beleidsvorming. Dat is de reden waarom ik me ervoor inzet dat deze initiatieven op het gebied van agro-ecologie gezien en erkend worden.

Ik ben landbouwkundig ingenieur en werk sinds 2003 voor Both ENDS. Ik vind het rapport 'Agriculture at a Crossroads', waarin de mogelijkheden voor gezonde, duurzame en eerlijke landbouw- en voedselsystemen duidelijk zijn en de Voluntary Guidelines for the Responsible Governance of Tenure of Land, Forests and Fisheries twee van de belangrijkste processen van het afgelopen decennium.

Ik ben betrokken geweest bij Drynet - een CSO-netwerk dat lokale initiatieven in droge gebieden ondersteunt - sinds 2012. Drynet-leden komen uit Latijns-Amerika, Afrika, Europa en Azië. We richten ons op de implementatie van de UNCCD, de Verklaring van Rio inzake woestijnvorming, bodemdegradatie en landherstel. Dit doen we door lokale agro-ecologische en bestuurlijke oplossingen van boeren ( v/m) en veehouders in droge gebieden naar beleidsmakers te brengen. Sinds 2016 ben ik co-voorzitter van het bestuur van Drynet.

Sinds januari 2018 heb ik de eer om namens de CSO's uit de regio West-Europa lid te zijn van het UNCCD CSO-panel. Ik streef naar actieve betrokkenheid van CSO's bij de debatten van de UNCCD en naar betere communicatie tussen de CSO-gemeenschap, het secretariaat van de UNCCD en de partijen.

IMG_6695_kl.jpg
Nathalie van Haren