Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Publicatie / 3 december 2014

Export Credits and Human Rights: failure to protect

Een Exportkredietverzekeraar (Export Credit Agency of ECA), levert namens de staat exportfinanciering aan exporteurs en investeerders die zaken doen in ontwikkelingslanden en opkomende economieën, om zo de financiële risico’s van deze ondernemers te verkleinen. De financiering wordt verleend in de vorm van directe kredieten, kredietgaranties of verzekeringen.

 

In deze gezamenlijke publicatie van Both ENDS samen met 4 andere maatschappelijke organisaties worden drie case-studies belicht die laten zien dat de projecten die worden gesteund door ECA's, grote negatieve gevolgen kunnen hebben voor mensen en de omgeving in de landen waar de projecten plaatsvinden. ECA's moeten zich houden aan hun eigen, en aan internationale richtlijnen op het gebied van mensrenrechten en milieu. Officieel moeten projecten aantoonbaar aan sociale en mileucriteria voldoen voordat ze in aanmerking komen voor een exportkredietverzekering, maar in de praktijk blijkt dit lang niet altijd het geval.  In de publicatie wordt dan ook een aantal aanbevelingen gedaan om te komen tot een betere praktijk op dit gebied.

 

Wiert Wiertsema van Both ENDS droeg bij aan deze publicatie met een casebeschrijving waarin wordt uiteengezet hoe Atradius DSB is tekortgeschoten bij het beschermen van mensenrechten in de haven van Suape (noordoost Brazilië).


U moet toestemming geven voor het plaatsen van cookies om dit document te kunnen bekijken met de ISSUU viewer
c

Lees meer over dit onderwerp