Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Blog / 21 juni 2024

Internationale samenwerking - juist nu!

Het toekomstige kabinet navelstaart op eigenbelang. Door internationale samenwerking de das om te doen en drastisch te bezuinigen, negeert het dat Nederland simpelweg niet los staat van de wereld. Half juni debatteerde de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de tussentijdse begroting buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Ook daar benadrukten verschillende partijen de noodzaak van internationale samenwerking, dat diplomaten en posten daarvoor hun werk moeten kunnen blijven doen, en de langjarige ondersteuning voor maatschappelijke organisaties nodig blijft.

Deze oproep doen ook bijna 100 organisaties: ga pal voor internationale samenwerking staan en spreek je uit tegen de kortzichtige bezuinigingen.

Ook jij kan de petitie tekenen, juist nu!

Teken de petitie: https://internationalesamenwerking.petities.nl/

Logos-Petitie-19-1024x1024

Internationale solidariteit

De terugtrekkende bewegingen van Nederland op het wereldtoneel zijn kortzichtig. Het vernietigt in één klap de investeringen van afgelopen jaren in miljoenen mensen, hun leven en hun bedrijven. Mensen zoals jij en ik. Want het zorgt ervoor dat de mogelijkheden teniet wordt gedaan waarmee mensen zich kunnen beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, waarmee voedselzekerheid wordt versterkt, waarmee we vrouwen bereiken die opkomen voor hun gezin en hun eigen rechten etc. Hierdoor werden vorig jaar alleen al 12,5 miljoen kleinschalige voedselproducenten bereikt, profiteerden bijna 1,7 miljoen mensen van verbeterd stroomgebiedbeheer en veilige delta’s, kregen 4 miljoen mensen toegang tot hernieuwbare energie en werd 4,7 miljoen hectare bos beschermd tegen ontbossing en bosdegradatie (resultatenrapportage 2023).

Kortom: solidariteit tonen met degenen in kwetsbare posities is iets waar Nederland altijd oog voor heeft gehad. Dat nu wegbezuinigen is kortzichtige kapitaalvernietiging.

Internationale invloed

Dat niet alleen, want zonder internationale samenwerking zal niemand in het buitenland ons meer serieus nemen. Internationale samenwerking en ontwikkelingssamenwerking zorgt er juist voor dat Nederland internationaal invloed kan blijven uitoefenen op essentiele onderwerpen wereldwijd. Dat we mee kunnen blijven praten (en beslissen) op de internationale handelsafspraken om tot duurzame en gelijkwaardig handel te komen, over stabiliteit en veiligheid in de wereld, om democratie te bewaken, om geopolitieke veranderingen mee sturen. Dat lokale bedrijven kunnen worden opgezet en honderden banen worden gecreëerd. Wij verdienen immers 1/3 van ons geld met de buitenlandse handel. En ook al is internationale solidariteit op zichzelf cruciaal, het is goed om te beseffen dat diezelfde solidariteit ook weer bijdraagt aan het Nederlands belang. Cirkeltje rond.

De kracht van het maatschappelijk middenveld wereldwijd

Bij Both ENDS zien we hoe het wereldwijde maatschappelijk middenveld een belangrijke rol speelt in internationale samenwerking. Van boerenorganisaties tot vrouwengroepen, van jonge mensenrechtenvoorvechter tot klimaatbescherming; al deze groepen hebben de ervaring, kunde en het netwerk om het verschil te maken,

  • Om ervoor te zorgen dat mens en milieu kan meepraten over de oplossingen voor de echte problemen.
  • Om de democratie te waarborgen zodat niet nog meer autocratische leiders landen besturen en mensen onderdrukt worden.
  • Om te zorgen dat internationale handel mensen en milieu wereldwijd vooruit helpt en niet alleen de grote bedrijven met diepe zakken voorop stelt.
  • Om te zorgen dat klimaatgeld ook echt bij lokale gemeenschappen wereldwijd terecht komt die aan de oplossingen werken (en niet blijft hangen bij grote, bureaucratische instituties).

Wij zien dagelijks bewijs dat het anders kan. Zo heeftBoth ENDSsamen met Afrikaanse partner-organisaties in Westelijke Sahellanden sinds 2020 maar liefst 139.232 hectare grond vergroend, goed voor de voedselproductie, goed voor een vruchtbare bodem en het klimaat, en goed voor de boerenvrouwen en hun gezinsinkomen. Door ons werk met partners zijn vorig jaar maar liefst 72 eerlijkere en duurzamere beleidswijzigingen doorgevoerd: van Afrikaans handelsbeleid dat eerlijker is voor mensen, tot aan beleid in Bangladesh waardoor jonge boeren duurzamer voedsel kunnen produceren, en besluiten van grote fondsen om geld beter bij lokale gemeenschappen terecht te laten komen.

Tegenmacht = kracht

Maatschappelijke bewegingen hebben juist door de andere stem, door de tegenmacht die ze bieden, een groot aandeel in veranderingen en het wezenlijk oplossen van de grote wereldcrises. Dat laat zich hier in Nederland zien, bijvoorbeeld door de gevolgen van de Groningse gaswinning aan de kaak te stellen of de toeslagaffaire aan het licht te brengen. Maar juist ook door de stem van het mondiale Zuiden naar Nederland te brengen, maken we de wereld democratischer en veiliger, wordt handel eerlijker en krijgen vrouwen een stem in besluitvorming.

Lees meer over dit onderwerp