Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 26 November 2023

Wij staan voor verbinding

Wij zijn bezorgd over de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023. Nederland dreigt de rest van de wereld de rug toe te keren en zich verder achter zijn eigen dijken in te graven. Ondertussen worden binnen onze landsgrenzen mensen uitgesloten, hun plek in de samenleving wordt in twijfel getrokken.

'Connecting people for change', dat is waar Both ENDS voor staat. Het is onze overtuiging dat Nederland samenwerking met de rest van de wereld nodig heeft. We vinden het van groot belang vast te houden aan onze open, multiculturele samenleving waarin iedereen gelijke rechten heeft en discriminatie of uitsluiting op alle mogelijke manieren bestreden wordt. We vinden het belangrijk te beseffen dat Internationale handelsrelaties cruciaal voor Nederland, maar dat ze alleen dan goed voor ons zijn als ze ook goed zijn voor de mensen in de landen waar we handel mee drijven. Het erkennen en oplossen van de klimaatcrisis is daarin een van de belangrijkste gezamenlijke opdrachten.

Both ENDS zal zich na deze uitslag meer dan ooit inspannen voor een solidaire samenleving die uitgaat van de waardigheid en gelijkheid van iedereen. Maar ook voor een Nederland dat wereldwijd voorvechter is van eerlijke internationale economische relaties en een schone en leefbare planeet. Samen met mensen in binnen- en buitenland verzetten we ons tegen alles wat daar afbreuk aan doet. We blijven verbinden. We blijven, samen, in Nederland en ver daarbuiten, opkomen voor rechtvaardigheid, solidariteit en liefde. Juist nu.

Lees meer over dit onderwerp