Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 14 juni 2012

Wat verwacht VSG uit Suriname van Rio+20?

De vereniging van Saramakaanse Gezagdragers (VSG) is een organisatie die dorpshoofden uit 61 Saramakadorpen in Suriname verenigt om te strijden tegen grootschalige schending van landrechten. Het gebied van de Saramaka wordt bedreigd door mijnbouw- en boskapbedrijven en de Surinaamse overheid doet daar weinig tot niets aan. VSG voert actie voor bescherming van het land en het slagvaardiger maken van de bevolking. Wij spraken Hugo Jabini van VSG over zijn verwachtingen van Rio+20.


Wat gaat u doen tijdens Rio+20?
"In 2009 was ik een van de prijswinnaars van de Goldman Environmental Prize. Er werd mij en andere prijswinnaars gevraagd gezamenlijk een open brief te schrijven naar alle wereldleiders. Deze hebben wij inmiddels getekend en verstuurd. In dat kader gaan wij tijdens Rio+20 een activiteit organiseren waarmee wij de wereldleiders nogmaals oproepen er alles aan te doen een bevredigende manier te vinden om de wereld te redden."


Wat verwacht u van Rio+20?
"We organiseren grote manifestaties en conferenties waar veel geld mee gepaard gaat maar we boeken geen resultaat. Het geld zou beter gebruikt kunnen worden om organisaties die direct met de mensen bezig zijn te voorzien van middelen waar zij meteen voordeel uit kunnen halen in het bestrijden van armoede en het beschermen van rechten. Ik hoop dat er in Rio daadwerkelijk duidelijke besluiten genomen worden die in het belang zijn van de wereld. Klimaatverandering is een feit en we hebben niets aan onderhandelingen als niemand bereid is om iets in te leveren. We moeten op een redelijke manier de kloof tussen arm en rijk proberen te verkleinen en we moeten eerlijk tegen elkaar zijn. Als we eerlijk zijn hoop en denk ik dat we iets kunnen bereiken."


Verwacht u dat Rio+20 een verandering teweeg gaat brengen?
"Agenda21 en het Kyoto protocol eindigen in december van dit jaar. Als ik terug kijk naar wat er is bereikt constateer ik: bijna niets! Dus vraag ik me af hoe eerlijk we bezig zijn. Willen we wachten tot het allerlaatste moment om het Kyoto protocol te verlengen en een Agenda2050 te maken? Willen we wachten tot het moment dat de boel gaat ontploffen en je alleen nog maar kunt rennen? Ik denk dat een betere oplossing is om nu direct tot een overeenkomst te komen en een besluit te nemen om werkelijk iets te doen om de wereld beter te maken."

Lees meer over dit onderwerp