Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 17 July 2023

Tegentop in Brussel: maatschappelijke organisaties willen duurzame en eerlijke handel

Op 17 en 18 juli komen vertegenwoordigers van de regeringen van Latijns-Amerika, de Cariben en de Europese Unie bij elkaar in Brussel voor de EU-CELAC top. De Europese Commissie en meerdere EU-lidstaten willen dit moment gebruiken om de ratificatie van de handels- en investeringsverdragen tussen de EU en Mexico, de EU en Chili en de EU en de Zuid-Amerikaanse Mercosurlanden* te versnellen.

Ander geluid

Dergelijke verdragen staan voor 'business as usual': handel die de planeet en haar  bewoners meer kwaad dan goed heeft gedaan. Ze bevoordelen grote bedrijven, ten koste van onze planeet, fatsoenlijke werkomstandigheden, banen en dierenwelzijn. Ze zullen bovendien leiden tot meer sociale ongelijkheid tussen Latijns Amerika en Europa.

Daarom komen tientallen maatschappelijke organisaties uit Latijns-Amerika en Europa op 17 en 18 juli samen in Brussel om een krachtig tegengeluid te laten horen aan de Europese Unie en de Latijns-Amerikaanse staten die nu - ten koste van mens en natuur -
vrijhandel willen bevorderen.

Meer samenwerking om uitdagingen aan te pakken

In plaats van meer vrijhandel is juist meer samenwerking nodig tussen Latijns-Amerika en Europa, vinden de organisaties. Alleen op die manier kunnen de grote uitdagingen die ons te wachten staan worden aangepakt: de klimaatcrisis, het verlies aan biodiversiteit, toenemende armoede, werkloosheid en honger, en geopolitieke conflicten.

Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, sociale bewegingen, boeren-organisaties, vakbonden, leden van het Europees Parlement en parlementariërs en vertegenwoordigers van de overheden van Latijns Amerikaanse overheden komen gedurende een halve dag in het Europees Parlement samen om te leren van twintig jaar vrijhandelsverdragen tussen de EU en Latijns-Amerika en de Cariben.

Duurzame handelsrelaties

Daarnaast wordt ook naar de toekomst gekeken: hoe kan worden afgerekend met 'business as usual' en worden gewerkt aan nieuwe eerlijke en duurzame handelsrelaties die gericht zijn op de uitdagingen van de 21ste eeuw. Wat is er nodig om trans-atlantische betrekkingen tot stand te brengen die sociaal rechtvaardige en ecologisch veerkrachtige samenlevingen bevorderen, gestoeld op de beginselen van democratie, solidariteit, bescherming van mensen- en arbeidsrechten en met respect voor de draagkracht van de planeet.

Deze bijeenkomst wordt onder andere ondersteund door Europarlementariërs van de
Greens/EFA, Left, en de Socialist &Democrats-groep: Manon Aubry. Saskia Bricmont,
Christophe Clergeau, José Gusmão, Ana Miranda, Tilly Metz, Helmut
Scholz, Miguel Urban enThomas Waitz.

 

Meer informatie:

 

*Mercosurlanden: Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. Venezuela is officieel ook lid, maar werd in 2016 geschorst.

Lees meer over dit onderwerp