Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 16 september 2015

Plofkip, mede mogelijk gemaakt door Nederland

Waarom wordt ’s werelds grootste kippenfabriek in Oekraïne met Nederlands publiek geld ondersteund, als wij het produceren van plofkip onacceptabel vinden in eigen land? Dat was de centrale Kamervraag die de Partij voor de Dieren in augustus 2012 stelde naar aanleiding van het alarmerende rapport Nederlands geld, vreemd vlees van Both ENDS en haar Oekraïense partner NECU. Nu, drie jaar later, blijven de gigastallen van Myronivsky Hliboproduct(MHP)groeien. En de massale en toenemende slacht van ruim 300 miljoen kippen per jaar wordt nog altijd mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetaler via multilaterale financiële instellingen en Nederlandse exportkredieten.

Naar aanleiding van de voortdurende klachten en zorgen van lokale bewoners, onderzocht een internationaal team in mei dit jaar de gevolgen van de mega-kippenfabriek voor mens en milieu in de wijde omgeving. Het rapport Black Earth – geschreven door Bankwatch, Both ENDS, NECU, Estonian Green Movement, Latvian Green Movement en SOMO – concludeert dat de schaal en wijze waarop de kippen gekweekt en geslacht worden, onacceptabele risico’s voor de volksgezondheid met zich meebrengt, zoals vervuiling van de grond, het water en de lucht, stank en herrie.

 

Van mega-stal naar giga-fabriek

In plaats van pas op de plaats te maken en de problemen aan te pakken, wil de fabriek juist verder uitbreiden en de productie voor export drastisch verhogen. Het levert nu al zo’n 60 % van de industrieel geproduceerde kip in Oekraïne. De uitbreiding wordt grotendeels gesteund met Europees belastinggeld. Veel geïnterviewde plaatselijke bewoners vertelden de onderzoekers dat MHP hen op intimiderende wijze probeert over te halen hun land voor 50 jaar aan het bedrijf te verhuren l, ondanks hun verzet tegen de uitbreiding van de stallen.

 

Eerlijke concurrentie

Het rapport dringt erop aan dat de Oekraïense landbouwsector juist verduurzaamd moet worden. Zowel op lokaal als op nationaal niveau moet de besluitvorming veel transparanter en democratischer worden, want alleen met transparante dialogen tussen de overheid, MHP, de lokale bevolking en organisaties uit het maatschappelijk middenveld kunnen duurzame en eerlijke oplossingen gevonden worden voor de huidige problemen. Ook concludeert het rapport dat Europees geld juist zou moeten worden aangewend om kleine boeren en producenten uit het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen bij het verkrijgen van toegang tot land en moderne technologieën, zodat dat zij bij kunnen dragen aan een duurzame en gezonde economische groei van het land.

 

Laatste nieuws

De Oost Europabank EBRD wil op 14 oktober besluiten over een nieuwe lening van 85 miljoen Euro om productie en verwerking van voer voor de kippen te financieren. Hoog tijd om eens goed te overwegen of er steekhoudende argumenten zijn om dit bedrijf met nog meer publiek geld te ondersteunen.

 

Voor meer informatie:

Black Earth (september 2015), Bankwatch, Both ENDS en SOMO

Achtergrondverhaal met foto's ,(september 2015), Bankwatch

Chicken Run , (september 2015), SOMO

Trouw Opinie: We doen elders wat hier niet mag,  (juni 2015) SOMO en Both ENDS

Nederlands geld, vreemd vlees (2012), (2012) Both ENDS en NECU

 

Links:

Bankwatch

Estonian Green Movement

Latvian Green Movement

NECU

SOMO

 

Bron (foto): Chesapeake Bay Program (flickr)

Lees meer over dit onderwerp