Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 26 juli 2021

Organisaties vragen Nederlandse overheid om verwoestende landaanwinning in Manila Bay niet te steunen

Samen met negen andere organisaties heeft Both ENDS haar zorgen uitgesproken over de ontwikkeling van een nieuw vliegveld voor de kust in Manila Bay, in de Filipijnen, waar het Nederlandse bedrijf Koninklijke Boskalis Westminster de opdracht heeft aangenomen voor het landaanwinningsproject. In een gezamenlijke brief beschrijven verschillende organisaties en belanghebbenden de zorgwekkende situatie rondom dit omstreden vliegveld dat gebouwd moet worden op nieuw opgespoten land.

Door het project dreigen de bewoners van het gebied hun thuis en inkomen te verliezen en wordt een wetland van internationaal belang vernietigd. De tien ondergetekende partijen vragen de betrokken Nederlandse ministeries om deze zorgwekkende situatie serieus te nemen en Boskalis geen exportkredietverzekering te verlenen voor dit project.

Gedwongen verhuizing

Ter voorbereiding op het nieuwe vliegveld heeft het bedrijf San Miguel Aerocity Inc. het gebied ontruimd door de plaatselijke bewoners een vergoeding te bieden als ze zelf hun huizen zouden slopen. Er is echter geen officieel verhuisplan en een groot deel van de bewoners die vrijwillig weggingen, zijn door het leger onder druk gezet om zelf hun huizen te slopen alvorens te vertrekken. Op het eind bleven er slechts 6 gezinnen over in het gebied. In eerste instantie weigerden zij te vertrekken, maar uiteindelijk zijn ook zij ook onder druk vertrokken.

Wetland van internationaal belang

De voorgestelde locatie voor het nieuwe vliegveld bevindt zich in een gebied waar veel watervogels wonen. Manila Bay maakt deel uit van de East Asian Australasian Flyway en is van groot belang voor trekvogels. Een recente telling liet een zorgwekkende afname van 20% in watervogels zien ten opzichte van een eerder onderzoek uit 2017. Er lag ook 17 hectare aan mangrovebossen in het projectgebied. Mangrovebossen behoren wereldwijd tot de meest bedreigde ecosystemen. Vooral met oog op de zeespiegelstijging zijn ze cruciaal voor de kustecologie, visserijen en het behoud van kustlijnen. Een groot deel van de mangroven in het projectgebied is inmiddels al weggehaald ter voorbereiding op de geplande landaanwinning.

Oproep tot actie aan alle Nederlandse betrokkenen

In een reeks brieven aan alle betrokken Nederlandse partijen, vragen wij hen de aanbevelingen van het Manila Bay Sustainable Development Masterplan op te volgen (MBSDMP) met betrekking tot de locatie en ontwikkeling van deze landaanwinning. In het MBSDMP, gefinancierd door de Nederlandse overheid, staat duidelijk dat het nieuwe vliegveld niet moet worden gebouwd op de voorgestelde locatie. Deze ligt namelijk in een beschermd natuurgebied dat is bedoeld als buffer tegen overstromingen en tropische stormen. Als financier van het Manila Bay Sustainable Development Masterplan zou de Nederlandse overheid de aanbevelingen van dat plan moeten ondersteunen.

Voor het landaanwinningsproject van Boskalis is een verzoek ingediend bij Atradius Dutch State Business voor een exportkredietverzekering. Wij doen een dwingend beroep op Atradius en de verantwoordelijke ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën om deze verzekering niet te verstrekken, omdat het project wordt gekenmerkt door schendingen van mensenrechten en milieunormen.

Wij vragen Boskalis na te gaan hoe de acties die zij nemen om de negatieve impact van het project te voorkomen nog eens kunnen worden versterkt. Zo kan er worden gekeken naar het werk dat al is gedaan in het kader van het MBSDMP, maar ook naar de kennis en activiteiten van de lokale en Nederlandse maatschappelijke organisaties op het gebied van interventie.

Verschillende actoren binnen de Nederlandse watersector zijn uitgebreid betrokken bij dit twijfelachtige project. Dat zorgt niet alleen voor onomkeerbare sociale en milieuschade aan het gebied, maar zet ook de leidende positie van Nederland in internationaal waterbeheer op het spel.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp