Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 14 juni 2021

Zorgen over nieuw vliegveld in het kwetsbare Manila Bay

In Manila Bay, een kwetsbaar kustgebied naast de Filipijnse hoofdstad, wordt de bouw van een nieuw vliegveld gepland. Hier is ook de Nederlandse watersector bij betrokken. Lokale maatschappelijke organisaties hebben hun zorgen uitgesproken over dit vliegveld omdat het een grote invloed heeft op het leven van de plaatselijke bewoners en op het ecosysteem.

In 2016 vormden de Filipijnen een partnerschap met Nederland om het Manila Bay Sustainable Development Master Plan (MBSDMP) te ontwikkelen. Dit masterplan moet besluitvormers helpen bij de beoordeling en goedkeuring van programma's, activiteiten en projecten in Manila Bay en in aangrenzende gebieden met een aanzienlijke invloed op de baai.

In het masterplan staat onder andere een aanbeveling over hoe de overheid moet omgaan met de vele ongevraagde voorstellen voor landaanwinning. Deze voorstellen zijn problematisch omdat het doel van de landaanwinning vaak onduidelijk is en de projectgebieden elkaar overlappen. In het MBSDMP staat dat deze voorstellen in samenhang met elkaar moeten worden geëvalueerd om duurzame ontwikkeling in Manila Bay tot stand te brengen.

Zorgen over sociale en milieu-effecten van het nieuwe vliegveld

Een van de grootste voorgestelde landaanwinningsprojecten betreft de New Manila International Airport (NMIA), waarvan de bouw gepland staat voor de kust van de provincie Bulacan. Lokale maatschappelijke organisaties en gemeenschappen hebben grote zorgen met betrekking tot het vliegveld en de impact ervan op het milieu en hun levens. De landaanwinning en bijkomende infrastructuur van het vliegveld zullen zorgen voor schade aan en het verlies van natuurlijke leefgebieden en ecosystemen in Bulacan en in de omliggende gebieden waar de fysieke bouwactiviteiten plaats zullen vinden. Het projectgebied bestaat uit mangrovebossen en zandplaten, die de thuisbasis vormen voor veel vis- en vogelsoorten en waar ook trekvogels een belangrijke rustplaats vinden tijdens hun migratie.

Alle bewoners die op de voorgestelde projectlocatie woonden moesten verhuizen. Sommigen vertrokken vrijwillig en sloopten zelf hun huis in ruil voor een vergoeding, maar anderen werd de toegang tot hun huis ontzegd zonder dat zij daarmee hadden ingestemd. Er zijn geen duidelijke plannen om de verhuizing van de lokale bevolking te ondersteunen en om hen te helpen met alternatieve manieren om in hun levensonderhoud te voorzien. De maatschappelijke organisaties zijn ook bezorgd over de veiligheid van de bewoners van informele nederzettingen in het gebied. Hoewel het vliegveld en de bijkomende infrastructuur zullen zorgen voor werkgelegenheid, is het onduidelijk of de plaatselijke bewoners daarbij worden betrokken en blijft hun toekomst onzeker.

Vliegveld staat haaks op het MBSDMP

De beoogde locatie van de NMIA ligt in een gebied dat in het MBSDMP als beschermd natuurgebied is bestempeld, met als doel om de mangrovebossen en andere kwetsbare leefgebieden te beschermen. In het masterplan staat ook een beleidsnota die stelt dat de huidige locatie niet geschikt is voor de NMIA. Een andere locatie vinden zou het beste zijn. Als het project niet ergens anders wordt uitgevoerd, moet er een goed geplande compensatie komen voor het verlies van leefgebieden en mangroven. Ondanks de betrokkenheid van de Nederlandse watersector in het opstellen van het MBSDMP, heeft het Nederlandse baggerbedrijf Boskalis de opdracht aangenomen om de landaanwinning uit te voeren.

De gemeenschappen die worden getroffen kunnen maar moeilijk in contact komen met de uitvoerende bedrijven en krijgen niet genoeg informatie over wat er gebeurt. De lokale partnerorganisaties van Both ENDS proberen hier iets aan te doen, maar dit is erg uitdagend omdat het ook voor hen moeilijk is om in contact te komen met de autoriteiten. In Nederland vertolkt Both ENDS de stemmen van deze lokale partners en ondersteunt hen door mensenrechten en milieubescherming onder de aandacht te brengen van de betrokken Nederlandse partijen. In het MBSDMP staan een visie en principes die de duurzame en inclusieve ontwikkeling van Manila Bay mogelijk maken. Daarom willen Both ENDS en partners dat dit masterplan leidend wordt bij verdere ontwikkelingen in het gebied.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp