Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 2 juli 2019

Indonesië: Het recht van vrouwen op water

De kwaliteit van het water in de Brantas, de grootste rivier van Oost-Java, gaat snel achteruit ten gevolge van industrieel en huishoudelijk afval. De vervuiling heeft een onevenredig grote impact op vrouwen. Toch is hun aandeel in de besluitvorming beperkt. ECOTON helpt daar verbetering in te brengen.

"Op de ene oever van de rivier wordt industrieel afval gedumpt, terwijl er aan de andere kant drinkwater wordt gehaald. Dat moeten we dus aanpakken." – Prigi Arisandi, ECOTON

Je ziet de ernst van de situatie weliswaar meteen, maar desondanks moeten de bewoners hun recht op schoon water en een gezonde leefomgeving zwaar bevechten. Er is te weinig meetbare informatie over de milieuschade. Bovendien is het vertrouwen gering dat de overheid betrouwbaar milieuonderzoek zal doen.

Empowerment van vrouwen

Daarom werkt ECOTON aan de capaciteit van vrouwen om milieuonderzoek te verrichten en gegevens en bewijsmateriaal te verzamelen om aan te tonen dat hun mensenrechten worden geschonden. De gang naar de rechter kan een strategische of noodzakelijke stap zijn voor de vrouwen om hun rechten veilig te stellen. Daarom traint ECOTON hen ook bij het aanspannen en voeren van rechtszaken. Zo moet er een eerlijk speelveld ontstaan waarin de overheid aansprakelijk kan worden gesteld.

Meten van de waterkwaliteit

Meten van watervervuiling kan gecompliceerd zijn en vereist vakkennis en speciale apparatuur. Both ENDS ondersteunt ECOTON bij de samenwerking met gemeenschappen die getroffen worden door watervervuiling. Zo wordt inzicht verkregen in de gezondheidsproblematiek en kan er kennis en informatie uitgewisseld worden over de effecten van de vervuiling op de gezondheid en het milieu. Ook leren de bewoners de kwaliteit van hun water en rivieren zelf te monitoren en te onderzoeken. ECOTON heeft bewezen dat juist de bewoners zelf uitstekende pleitbezorgers zijn voor een gezond ecosysteem. Met uitwisseling van kennis, capaciteitsopbouw en de juiste hulpmiddelen kunnen zij opkomen voor hun recht op een gezonde leefomgeving. Daarom ondersteunt Both ENDS ECOTON ook bij het ontwikkelen van deze hulpmiddelen en waar nodig bij het aantrekken van relevante professionele expertise.

ECOTON werkt ook samen met de Indonesische universiteiten en lokale autoriteiten om de controle van de waterkwaliteit te verbeteren en op te nemen in de regionale beleidsplannen. Door empowerment van de gemeenschap te combineren met de dialoog met de overheid wil ECOTON een eerlijk speelveld creëren dat ruimte biedt voor onderhandeling.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp