Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 6 december 2011

Kerken eisen medezeggenschap ni-Vanuatu bij besluit WTO-toetreding

Kerken, NGO's en lokale gemeenschappen op Vanuatu hebben herhaaldelijk hun zorgen uitgesproken over aansluiting van het land bij de World Trade Organisation (WTO) onder de huidige condities. De regering heeft echter oppositiegroepen de mond gesnoerd en zonder overleg tot toetreding besloten.


Bedreiging
Lokale gemeenschappen, traditionele leiders en maatschappelijke organisaties, inclusief de kerkgemeenschap op Vanuatu zijn van mening dat toetreding tot de WTO op dit moment geen duidelijke voordelen biedt, maar een ernstige bedreiging vormt voor de directe levensomstandigheden en toekomst van de bevolking. Zij maken zich zorgen om het welzijn van de eilandbewoners, in het bijzonder de armen en gemarginaliseerden. De bevolking of vertegenwoordigers daarvan zijn in het proces van besluitvorming door de regering niet geconsulteerd en hebben geen inspraak gehad.

Publieke moed
De Pacific Conference of Churches (PCC), de grootste civil society organisatie in de Pacific waar ongeveer 6,5 miljoen van de 8,5 miljoen inwoners bij zijn aangesloten, ondersteunt de ni-Vanuatu bij hun strijd om inspraak. Eerwaarde Francois Phihaatae van PCC benadrukt dat de regering van Vanuatu herhaaldelijk de roep van lokale groepen om af te zien van vroegtijdige toetreding tot de WTO heeft genegeerd. Hij vindt dat 'deze uiting van publieke moed en wil van het volk om gezamenlijk met de regering deel te nemen aan onderhandelingen met de WTO' in plaats van gesmoord juist bejubeld had moeten worden.

Vergeefse petitie
In een poging de regering van Vanuatu ertoe te bewegen een gelijkwaardige dialoog met kerken, NGO's en lokale gemeenschappen aan te gaan, stuurde de PCC wereldwijd een petitie naar verschillende maatschappelijk organisaties. Both ENDS ondertekende deze petitie. 'Wij vinden net als de PCC dat overheden de mogelijkheid bijgestaan te worden door organisaties en afgevaardigden van lokale gemeenschappen zouden moeten aangrijpen. Regeringen kunnen profiteren van de alternatieve visies en bijdragen van deze groepen, technisch of anderszins', zegt Burghard Ilge van Both ENDS. Ondanks de felle oppositie en deze steunbetuigingen, is Vanuatu deze week toegetreden tot de WTO. Ilge: 'Deze maand wordt een nieuwe ministeriële WTO-conferentie gehouden in Genève. Alles duidt erop dat de uitsluiting van lokale groepen en de overhaaste beslissing van de regering van Vanuatu hiermee verband houdt.'

Petitie Pacific Conference of Churches


foto: PhilipC

Lees meer over dit onderwerp