Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 28 februari 2014

Kamervragen over de aanleg van de Barro Blanco Dam in Panama

Gisteren diende Jasper van Dijk, Kamerlid van de SP, schriftelijke Kamervragen in bij minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de aanleg van de Barro Blanco dam in Panama. De bouw van deze omstreden dam gaat gewoon door, ondanks heftige protesten in Panama vanwege schending van mensenrechten en milieuschade. Maar wat heeft Nederland daarmee te maken? Eind 2012 diende de SP ook al Kamervragen in over dit onderwerp. Anouk Franck van Both ENDS legt uit waarom.

 

Nederlandse bijdrage, Nederlandse verantwoordelijkheid?

“De Barro Blanco dam wordt medegefinancierd door de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO, die hiervoor een lening van 25 miljoen dollar heeft gegeven. 51% van de aandelen van FMO is in handen van de Nederlandse staat en één van de Kamervragen gaat dan ook over de verantwoordelijkheid van Nederland voor investeringen van die bank. Die investeringen zijn namelijk gebonden aan internationale regels op het gebied van mensenrechten en milieu, maar die regels lijken in dit geval niet gevolgd.”

 

Toestemming

Voordat werd begonnen met de bouw van de dam had de bevolking in het gebied, de Ngöbe gemeenschap, geconsulteerd moeten worden en gevraagd om toestemming. Behalve dat er verschillende huizen onder water komen te staan, zullen ook een aantal gedenkstenen in het water worden overspoeld. “De Ngöbe gemeenschap is woedend over het gebrek aan inspraakmogelijkheden en de SP stelt dan ook terecht de vraag aan de minister of zij bereid is het project stil te leggen totdat in elk geval aan deze formele eis is voldaan.”

 

Haast

Hopelijk komt het antwoord van de minister op de schriftelijke vragen van Van Dijk snel, want de bouw van de dam gaat door en de spanningen lopen op. Op 17 februari jl. leek het er even op dat de ontruiming in het gebied ging beginnen, maar dit is met een sisser afgelopen. Toch komt het moment dat er daadwerkelijk ontruimd gaat worden snel dichterbij, terwijl er nog steeds geen toenadering wordt gezocht tot de getroffen families en een vreedzame oplossing dus niet in zicht komt. “Zoals het er nu uitziet is de dam in mei dit jaar al klaar. In de tussentijd kan ik alleen maar hopen dat er geen doden en gewonden meer vallen bij confrontaties tussen protesterende inheemse gemeenschappen en Panamese veiligheidstroepen."

 

Goede voorbeeld

"Ik hoop vooral dat de minister een wijs besluit neemt. De Nederlandse staat moet natuurlijk het goede voorbeeld geven, zowel nu als in de toekomst. Voordat tot investeren wordt overgegaan, moet altijd degelijk onderzoek worden gedaan naar eventuele schade voor mensen en hun leefomgeving. Totdat zeker is dat aan alle internationale regels is voldaan - zoals het verkrijgen van toestemming van de inheemse bevolking -  zou Nederland, en dus de FMO, zich niet met een project mogen inlaten.”

 

Voor meer informatie en achtergrond:

 

18 februari 2014:  Confrontatie dreigt bij Barro Blanco dam in Panama

14 februari 2014:  Klacht indienen bij de FMO?

19 juni 2013:         Onderzoek VN-rapporteur James Anaya

15 oktober 2012:  Kamervragen over rol FMO bij Barro Blanco

 

 

Anouk Franck werkt sinds 2008 bij Both ENDS. Ze houdt zich onder andere bezig met het monitoren van investeringen van grote financiële instituties. Ze kijkt welke milieu- en sociale criteria er door deze instituties worden gehanteerd, maar ook of deze inderdaad worden nageleefd.

Lees meer over dit onderwerp