Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Brief / 24 juni 2022

Brief aan minister Schreinemacher over internationale klimaatstrategie

De minister voor Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking werkt aan een Internationale Klimaatstrategie. Een groep van negen Nederlandse maatschappelijke organisaties waaronder Both ENDS, roept vandaag in een brief (zie download-knop) op tot een strategie die de impact van onze uitstoot op ontwikkelingslanden beperkt en die de miljoenen mensen in de meest kwetsbare posities in staat stelt te overleven op een warmere aarde.

De organisaties roepen op tot een strategie waarin Nederland:

  1. de uitstoot van broeikasgassen afbouwt, zowel binnen als buiten onze grenzen, in lijn met de 1,5 graad-doelstelling van Parijs. 
  2. inzet op een eerlijke energietransitie, waarbij de toegang tot kritieke grondstoffen eerlijk wordt verdeeld over rijke en arme landen.
  3. zijn eerlijke deel (1,7 miljard) van de internationaal toegezegde klimaatfinanciering betaalt, bovenop het al bestaande ontwikkelingsbudget, en dit toegankelijk maakt voor lokale organisaties.
  4. erkent dat er een apart fonds moet komen voor klimaatschade.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp