Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 27 mei 2021

Vrijdag 28 mei: internationale dag van de Klimaatwake

Tijdens de kabinetsformatie waakt een groep bezorgde burgers bij het Catshuis om continue aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. Daarbij is er op vrijdag 28 mei aandacht voor het internationale aspect hiervan, op initiatief van Cordaid, Oxfam Novib, Care, ActionAid, WECF, Hivos en Tearfund. Both ENDS steunt dit initiatief van harte.

De klimaatcrisis is bij uitstek een internationale crisis. Klimaatverandering stopt niet bij onze landsgrenzen. Bovendien hebben juist inwoners van veel gebieden in Azië, Afrika en Latijns-Amerika al het meeste last van de gevolgen van klimaatverandering, terwijl zij er het minst aan hebben bijgedragen.

Boodschap van Both ENDS partners

Veel van onze partners horen dagelijks de verhalen van de mensen met wie zij werken, over hoe klimaatverandering hun dagelijks leven aantast. Sara Crespo Suarez van onze partner Probioma in Bolivia legt uit hoe de gevolgen al merkbaar worden in haar land: "Klimaatverandering heeft de landbouw in Bolivia ingrijpend veranderd. Waterbronnen zijn de afgelopen jaren sterk geslonken en vanwege de oplopende temperaturen wordt de landbouw steeds vaker getroffen door plagen."

Ana di Pangracio, werkzaam voor FARN (Argentinië), vertelt over de klimaatbedreigingen voor de grote wetlands die cruciaal zijn om de wereldwijde klimaatverandering in te dammen: "Het verdwijnen en degraderen van de wetlands, gecombineerd met frequentere en zwaardere regenval door klimaatverandering is hét recept voor een rampscenario. De gemeenschappen worden getroffen door zware overstromingen en dat heeft ernstige gevolgen voor hun dagelijks leven, levensonderhoud en eigendommen."

Jahin Shams Sakkhar van UTTARAN (Bangladesh) vertelt over de bedreiging die klimaatverandering nu al vormt voor zijn land: "Als het gaat om klimaatverandering behoort Bangladesh tot de kwetsbaarste landen ter wereld. De stijging van de zeespiegel vormt waarschijnlijk het grootste gevaar voor de kustbevolking. Hierdoor moeten 20 miljoen inwoners mogelijk hun woonplaats verlaten."

Nederland moet haar verantwoordelijkheid nemen in de strijd tegen klimaatverandering

Nederland, als een van de grootste vervuilers, zou daarom niet alleen voor haar eigen belang – als land onder de zeespiegel – maar ook vanwege internationale klimaatrechtvaardigheid het voortouw moeten nemen met ambitieus en eerlijk klimaatbeleid.

Als we echt iets willen bijdragen aan het afremmen van klimaatverandering zullen Nederlandse bedrijven en de overheid niet alleen in eigen land klimaatneutraal moeten gaan opereren, maar ook in alle andere landen waar ze actief zijn. Als we willen overgaan op duurzame energiebronnen dan moeten we niet alleen kijken naar hoe we in Nederland van het gas afkomen en meer gebruik kunnen maken van zon en wind, maar vooral ook moeten stoppen met het investeren in fossiele activiteiten in het buitenland.

De politieke partijen die nu aan de formatietafel zitten, zijn nu aan zet om prioriteit te geven aan een sterk klimaatbeleid voor binnen- en buitenland. Wij herinneren ze hier morgen, tijdens de internationale klimaatwake voor het Catshuis, graag aan! De boodschappen van onze partners zullen daarbij ook aan de vlaggetjeslijn worden toegevoegd.

Lees meer over dit onderwerp