Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 23 juli 2021

Financiering FMO voor Agua Zarca project mogelijk gelinkt aan malafide praktijken

De miljoenenlening die de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO verstrekte aan Hondurese projectontwikkelaars van het bedrijf DESA voor de uitvoering van het omstreden Agua Zarca damproject in Honduras, houdt mogelijk verband met grove corruptie en geldverduistering. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd artikel in het Financieel Dagblad op basis van informatie verstrekt door COPINH, de inheemse organisatie die zich al jaren verzet tegen de bouw van de dam. Meerdere leden van de organisatie, onder andere haar leider Berta Cáceres, werden vermoord. Inmiddels is David Castillo, de directeur van DESA, veroordeeld voor betrokkenheid bij de moord op Berta Cáceres in 2016.

Verantwoordelijkheid voor publiek belang

Het artikel in het Financieel Dagblad ondersteunt de positie van Both ENDS dat FMO haar beleid drastisch moet verbeteren. FMO opereert in landen waar grote armoede en ongelijkheid heerst en waar geen sprake is van goed bestuur. FMO heeft de verantwoordelijkheid om zich aan internationale milieu- en mensenrechtenstandaarden, zoals de OECD Guidelines en UN Guiding Principles te houden. Die vereisen gedegen onderzoek naar mensenrechten- en milieurisico's, transparantie en inclusieve besluitvormingsprocessen.

 


 

Brief met vijf aanbevelingen

In mei 2021 stuurde Both ENDS samen met SOMO en Oxfam Novib een brief aan FMO met vijf belangrijke aanbevelingen om misstanden binnen bij projecten gefinancierd door FMO te voorkomen.

1. (Inheemse) gemeenschappen zijn FMO's partners en moeten te allen tijde betrokken worden bij, en geconsulteerd over projecten in hun gebied. Creëer daartoe eigen, geloofwaardige en directe communicatielijnen met deze mensen en maatschappelijke organisaties en vertrouw niet (alleen) op informatie van de ontvanger van de financiering.

2. FMO moet transparant zijn over te financieren projecten en is dat momenteel in veel te geringe mate. Lanceer daarom een herziening van het transparantiebeleid en maak die openbaar om input te vergaren.

3. FMO moet zich verantwoorden en eventuele geleden schade compenseren. Stel zogenaamde 'Management Action Plans' (MAP's) op om goed vast te leggen dat klachten kunnen worden ingediend en dat eventuele eventuele schade wordt vergoed, bijvoorbeeld door het opzetten van een herstelfonds.

4. FMO moet extra voorzichtig zijn met financiële intermediairs. Lanceer daarom een herziening van het beleid met betrekking tot financiële intermediairs en maak ook deze openbaar om input te vergaren.

5. De projecten van FMO moeten duurzame ontwikkeling stimuleren en investeringen in klimaatonvriendelijke projecten staat daar haaks op. Ontwikkel daarom een duidelijke visie op klimaat voor alle activiteiten, inclusief openbare rapportage over en doelstellingen om emissies te verminderen.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp