Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 1 september 2011

Jaarverslag Both ENDS online: een terugblik op 2010

Both ENDS heeft ook in 2010 flink aan de weg getimmerd en veel dingen ten goede zien veranderen. Overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven ontwikkelen steeds meer 'groene' strategieën. Maar in deze mondiale economie is duurzaamheid zeker nog geen vanzelfsprekendheid. Er is dus nog veel werk te verrichten, en Both ENDS gaat hiermee door. Lees ons jaarverslag om een beeld te krijgen van onze activiteiten in 2010.

 

Om ook in de toekomst antwoorden te kunnen geven op het gebied van milieuvraagstukken in ontwikkelingslanden, is Both ENDS een nieuwe weg ingeslagen. Met nieuwe financiële samenwerkingsverbanden, een sterkere nadruk op communicatie en een nieuwe strategie wil Both ENDS toekomstige uitdagingen oppakken.

 

Gelukkig zien we bij Both ENDS veel positieve ontwikkelingen bij de organisaties waarmee wij werken. "Keer op keer worden we verrast door mensen in ontwikkelingslanden dat er daar zoveel meer mogelijk is dan we ons in eerste instantie voor kunnen stellen", stelt directeur Daniëlle Hirsch. "Binnen 20 jaar zijn enkele partnerorganisaties in staat gebleken om de Sahel -een van de minst vruchtbare delen ter wereld dachten we-, om te dopen tot een groen stuk in de woestijn. Zij tonen ons dat binnen een enkele generatie grote vooruitgang geboekt kan worden." Inspirerend voor de lokale bevolking, maar ook voor Both ENDS zelf.

 

Het verhaal uit de Sahel is slechts een van de inspirerende voorbeelden uit 2010. Zo ontstond er een innige samenwerking tussen organisaties uit Latijns Amerika, Azië en Afrika. Zij deden onderzoek naar de manieren waarop mensen in ontwikkelingslanden om kunnen gaan met klimaatverandering. Ook heeft Both ENDS in 2010 de herkomst van in Nederland verstookte steenkolen op de kaart gezet. Samen met Matthews Hlabane, afkomstig uit een Zuid-Afrikaans mijngebied, spraken wij met Nederlandse energiemaatschappijen en de Nederlandse overheid, over ketenverantwoordelijkheid.

Ook in 2011 blijft Both ENDS bezig met haar doelstelling om een groenere, eerlijkere wereld te bewerkstelligen waarbij de rechten van de mensen en natuur gerespecteerd worden. Voor nu, en in de toekomst.

 

Lees meer over alle activiteiten van Both ENDS in 2010 in het jaarverslag.

Lees meer over dit onderwerp