Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 15 juni 2023

Hoe agro-ecologische logboeken boerinnen in Brazilië weerbaarder maken

In de Jenipapo-gemeenschap, in de noordoostelijke regio van het Caatinga Biome in Brazilië, runt boerin Fátima Maria dos Santos haar boerderij. Fátima past de principes van agro-ecologie toe op haar boerderij: ze heeft een stortbak die regenwater opvangt, ze cultiveert inheemse vegetatie en ze heeft een agroforestry-systeem ontwikkeld dat bestaat uit inheemse bomen, fruitbomen en -gewassen en medische planten. Fátima is ook een van de eerste boeren die deelneemt aan het initiatief 'Caderneta Agroecológica' of 'Agro-ecologisch Logboek', dat boerinnen aanmoedigt om hun voedselproductie te monitoren. Zo krijgen ze meer inzicht in de waarde van hun voedselproductie voor het gezin, over wat het oplevert in natura en in geld en over het behoud van bodemgezondheid en biodiversiteit.

Hoe werkt het?

Vrouwen gebruiken hun Agro-ecologisch Logboek om hun opbrengsten bij te houden: wat ze zelf verbruiken, wat ze weggeven, wat ze ruilen voor ander voedsel, goederen en diensten, en wat ze op de markt verkopen. Aan het einde van de maand berekenen ze de fictieve geldwaarde van deze activiteiten. Dit helpt hen en hun gezinnen het belang van hun werk te begrijpen, ook in vergelijking met de rest van het geldelijk inkomen van het gezin. Om een voorbeeld te geven: als groenten worden geruild voor hout om op te koken, dan hoeft er geen hout te worden gekocht.

Het Caderneta Agroecológica-initiatief faciliteert ook groepsdiscussies om de uitwisseling van kennis en praktijkervaringen tussen boerinnen te stimuleren. Het vergroot het bewustzijn over de belangrijke rol van vrouwen als voedselproducenten: het verbreedt de algemene kijk op inkomsten in geld en in natura en op de bijdrage van boerinnen aan voedselzekerheid. Bovendien geven de verzamelde gegevens en kennis de boerinnen meer slagkracht om samen te werken met beleidsmakers, om te zorgen dat hun beleid agro-ecologische voedselproductie ondersteunt.

Het belang van het hebben van gegevens

Het belang van de logboeken voor deelnemende boerinnen is evident: het logboek van Fátima en andere vrouwen hielp hen bijvoorbeeld bij hun discussies over zaden en het verkleinen van het risico op misoogsten. Deze discussies leidden tot de oprichting van een gemeenschappelijke zadenbank, waardoor boeren zaden konden bewaren en delen voor voedselproductie. Deze zadenbank ondersteunt de agrobiodiversiteit en helpt de vrouwen weerbaarder te zijn tegen droogtes en andere klimaatveranderingen.

Agro-ecologische logboeken hebben levens veranderd

Francineide Santos Dibrito, op het platteland van Remanso, Bahia, 3 maanden nadat ze met haar Caderneta begon te werken: "Ik kon het niet geloven! Zoveel geld dat ik heb bespaard door mijn werk!? En ik heb niet eens alle vruchten geteld die mijn fruitbomen ons geven.... Je zou kunnen zeggen dat ik meer dan een minimum salaris per maand heb verdiend. Dit had ik nooit gedacht. Ik vind deze logboeken erg belangrijk."

Edneide Brito Nascimento in Pilão Arcado: "Toen mijn man niet kon werken en 3 maanden thuis bleef, zag hij eindelijk hoe belangrijk onze tuin en mijn investeringen daarin zijn voor het welzijn van ons gezin. Sindsdien behandelt hij mij met veel meer respect, en mijn kinderen ook. Allemaal vanwege het werk met de logboeken."

Both ENDS, Drynet en CAATINGA

Het Caderneta Agroecológica-initiatief wordt ondersteund door de werkgroep Vrouwen van ANA (het Landelijk Netwerk Agro-ecologie) en de organisatie CAATINGA. Both ENDS werkt samen met CAATINGA en de werkgroep van ANA en ondersteunt hen bij hun fondsenwerving voor het Caderneta Agroecológica-initiatief. Both ENDS en CAATINGA werken al meer dan 10 jaar samen in Drynet om bij de VN-conventie ter bestrijding van woestijnvorming, landdegradatie en droogte te pleiten voor beleid ter ondersteuning van gemeenschappen in droge gebieden.

 

Meer informatie:

Een korte video over de Agroecologische Logboeken (in het Portugees, maar ook heel goed te begrijpen voor mensen die geen Portugees verstaan)

Lees meer over dit onderwerp