Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 15 June 2023

Droogte bestrijden door het beschermen van jonge boompjes

In het oosten van Senegal ligt Koussanar, een kleine stad die zich snel uitbreidt, omringd door dorpen die nog geworteld zijn in het plattelands- en nomadenleven. De regio is warm en droog en dat wordt verergerd door klimaatverandering. Ook de grond in de regio is droog en daarnaast vaak uitgeput door een combinatie van factoren zoals ongeschikte landbouwpraktijken, (pinda) monocultuur, intensieve landbouw, bosbranden en overbegrazing. Tegenwoordig pakken de boeren en nomadische veehouders in de regio het echter anders aan. Ze werken aan een betere toekomst door zich in te zetten voor het herstel van aangetast land met behulp van "Farmer Managed Natural Regeneration" (FMNR).

Het laten opkomen, laten staan en verzorgen van jonge boompjes, die normaal gesproken door vee worden opgegeten of door boeren zelf wordt weggehaald, is de basis van de FMNR. Wat dat oplevert? Schaduw, voedsel voor vee, hummus voor de bodem, een betere waterhuishouding in de grond en uiteindelijk betere groei van andere gewassen op het land. Hierdoor hebben boeren uiteindelijk meer voedselzekerheid en extra inkomsten.

Verzorgen en beschermen

Om dat voor elkaar te krijgen moeten de jonge bomen en struiken wel de kans krijgen om te groeien. Ze moeten op het juiste moment op de juiste manier gesnoeid worden en beschermd tegen vee van nomadische groepen die vaak over de velden trekken – of tegen dorpelingen die op zoek zijn naar brandhout. De boerin op de foto, die door de Senegalese organisatie ENDA Pronat is getraind in FMNR, brengt de technieken in praktijk die haar zijn geleerd om een jonge boom te snoeien teneinde de groei te bevorderen. We zien ook een rode markering op de stam: herders en dorpelingen weten dan dat het een FMNR-boom die met rust gelaten moet worden.

Dialoog tussen verschillende groepen

ENDA Pronat ondersteunt lokale gemeenschappen bij het duurzaam beheer van hun natuurlijke hulpbronnen. De organisatie traint kleinschalige boerengemeenschappen bij het implementeren van agroecologie en in het vermarkten van hun producten op lokale markten. Ook zorgt ENDA Pronat ervoor dat verschillende belanghebbenden – boeren, herders, dorpelingen en lokale overheden - met elkaar in gesprek gaan, elkaar begrijpen, samenwerken en tot overeenkomsten komen waar iedereen baat bij heeft. Uiteraard binnen het kader van lokale afspraken over het beheer van natuurlijke hulpbronnen.

'Communities Regreen the Sahel'

ENDA Pronat is één van de acht Senegalese organisaties die betrokken zijn bij het programma 'Communities Regreen the Sahel'. De vrouw op de foto is één van de 11.484 boeren en boerinnen die inmiddels in Senegal onder het programma zijn getraind. Sinds de start ervan, in 2018, zijn in Senegal 27.656 hectares gedegradeerd land met deze methode vergroend. Both ENDS is de penvoerder van het programma, dat behalve in Senegal ook in Niger en in Burkina Faso loopt.

Dit artikel is geplaatst naar aanleiding van de Internationale Dag ter Bestrijding van Verwoesting en Droogte, ingesteld door de UN Convention on Desertification and Drought (UNCCD) op 17 juni. Meer artikelen uit deze serie vind je hier.

Lees meer over dit onderwerp