Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 25 november 2016

Een hommage aan burgermoed

Volle zalen tijdens de 'Nacht van de Tegenmacht', die Both ENDS samen met Vice Versa, Action Aid, Partos, en PAX en De Nieuwe Liefde in Amsterdam organiseerde afgelopen woensdag 23 november. Het onderwerp leeft, borrelt en maakt nieuwsgierig, zoveel is wel duidelijk. Maar wat is dat eigenlijk, tegenmacht?

Uit de debatten, speeches en boodschappen op speciaal daarvoor ingerichte panelen, wordt maar weer eens duidelijk dat daar heel veel verschillende ideeën over bestaan. De aanwezigen lijken het er wél over eens te zijn dat de ruimte voor burgerinitiatieven en maatschappelijke actie overal ter wereld kleiner wordt en dat dat een slechte ontwikkeling is. En dat diegenen die het nog aandurven burgermoed te tonen, daarin van harte gesteund moeten worden.


"Tegenmacht brengt welzijn"
Tegenmacht moet gevierd worden, vindt ook Both ENDS' directeur Danielle Hirsch. Zij herinnert de uitverkochte zaal er in haar speech nog maar eens aan dat de meeste verworvenheden die wij Nederlanders nu o-zo normaal vinden, bestaan bij de gratie van burgeractivisme en vreedzaam protest. Tegenmacht brengt welzijn, en moet dus overal ter wereld ondersteund worden. "Deze nacht is bedoeld om die mensen in het zonnetje te zetten die de tegenmacht levend houden. En deze nacht is een oproep, aan onszelf en iedereen die het horen kan: koester de tegenmacht, want alleen op die manier zullen we ons blijven ontwikkelen richting een duurzame, eerlijke en gelijkwaardige maatschappij."


Lees de hele speech van Danielle Hirsch

"Wij blijven strijden"
Ook de tegenmacht uit andere landen is goed vertegenwoordigd. Van dappere, charismatische activisten zoals Farah Kabir van Action Aid Bangladesh kunnen wij nog veel leren. "Ondanks de onderdrukking blijven wij strijden", verzekert ze. Vooral voor vrouwen en meisjes is het in veel landen moeilijk om hun stem te laten horen en mee te beslissen. "Als je 50% van je bevolking uitsluit, kun je nooit een duurzame maatschappij bereiken." In een sessie over tegenmacht in het Zuiden deelden Hugo Jabini en Geresu Tufa, mensenrechtenactivisten uit Suriname en Ethiopië, hun ervaringen.

 

Southerncivicpower_Nachtvandetegenmacht


Wat kunnen wij doen voor de tegenmacht?
De vraag die gedurende de hele avond centraal staat is onze eigen houding met betrekking tot burgermoed en activisme. Wat zouden wij vanuit Nederland moeten doen om de tegenmacht in andere landen te versterken? En wat kunnen wij zelf in Nederland doen? Voor de meeste sprekers is dat klaar als een klontje: Jan Pronk, oud-minister van ontwikkelingssamenwerking vindt bijvoorbeeld dat we als Nederland niet hypocriet moeten zijn. Neem Indonesië, waar op het moment van De Nacht van de Tegenmacht een Nederlandse handelsmissie bezig is. "Deze handelsmissie heeft alleen oog voor onze commerciële belangen in plaats van mensenrechten", zegt Pronk.


"Onderschat de kracht van het individu niet. Wij zíjn de tegenmacht, want onze leiders gaan het klimaat niet redden!" zegt Liset Meddens, drijvende kracht achter Fossielvrij NL. Eduard Nazarski, directeur Amnesty International roept vooral op tot internationale solidariteit: "In Rusland hebben mensen geen enkele manier om hun stem te laten horen!"


actiemuur_nachtvandetegenmachtFeest van de tegenmacht
Ondanks deze serieuze oproepen is de avond echt een hommage aan de tegenmacht. De avond wordt muzikaal opgeluisterd door het Breathing Ensemble onder leiding van Orville Breeveld, dat prachtige (protest)liederen ten gehore brengt. Zelfs in de pauze en in de wandelgangen is iedereen druk aan het discussiëren, de actiemuur met inspirerende boodschappen wordt al voller en voller en je moet in de rij staan om een petitie te tekenen. Energie genoeg deze avond!


Hopelijk houdt iedereen deze energie en daadkracht nog even vast en is deze Nacht van de Tegenmacht voor velen een reden om echt in actie te komen. Want één ding is duidelijk: een samenleving zonder tegenmacht is geen echte samenleving.

Lees meer over dit onderwerp