Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 16 November 2018

Stilte

Zwijgen zegt soms meer dan duizend woorden. Wanneer collega's van onze partnerorganisaties ons hun verhaal vertellen*, dan is onze reactie vaak: stilte. Bedrukte stilte.

Want wat moet je zeggen tegen een moedige mensenrechtenadvocate die haar Midden-Amerikaanse land is ontvlucht, een land waar het officieel geen oorlog is, maar waar zij bedreigd wordt omdat zij een mening heeft - en geeft - die de overheid niet bevalt?

Zijn er woorden om de man uit een Centraal-Afrikaans land moed in te spreken nu zijn met veel passie en hard werken opgezette trainingscentrum voor duurzaam bosbeheer is ingenomen door rebellen?

Wat moet je zeggen tegen een Zuid-Amerikaan die zijn gezin in zijn dorp achterliet en nu in Nederland asiel aan moet vragen, omdat hij opkwam voor de rechten van zijn gemeenschap?

Zijn er woorden die troost bieden aan een inheemse vrouw uit Zuidoost-Azië wier man en broers onlangs zijn doodgeschoten omdat ze opkwamen voor hun inheemse landrechten en daarmee in gingen tegen de belangen van een mijnbouwbedrijf?

Die zijn er niet.

Daarom zijn wij vandaag stil. Stil uit protest tegen de machten en krachten die wereldwijd onze universele vrijheden inperken en ons en onze partners de mond snoeren. En uit solidariteit met activisten, milieubeschermers en mensenrechtenverdedigers die opkomen voor hun en onze vrijheden, en dat soms - steeds vaker - met hun leven moeten bekopen.

De komende dagen vragen wij juist aandacht voor deze dappere mensen. Want zij geven niet op. Hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, zij zetten hun strijd voor vrijheid van meningsuiting, voor mensenrechten, vrouwenrechten, landrechten, behoud van biodiversiteit en een duurzame toekomst voor hun kinderen voort.

 

Deze actie is onderdeel van SPEAK!, een internationale campagne van CIVICUS. Zie voor meer informatie www.togetherwespeak.org.

*De voorbeelden uit dit stuk zijn geanonimiseerd om de betreffende personen niet verder in gevaar te brengen.

Lees meer over dit onderwerp