Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 20 september 2019

Oproep tot solidariteit met Filipijnse voorvechters van milieurechten

We zijn geschokt en verontrust door berichten over een georganiseerde inval bij het hoofdkwartier van een milieuorganisatie op de Filipijnen. Weliswaar heeft de inval tot op heden niet plaatsgevonden, maar we zijn zeer bezorgd over de medewerkers.

Gisteravond werd het Kalikasan People's Network for the Environment (Kalikasan PNE) door een betrouwbare bron getipt dat de kantoorruimte van de milieugroepering geobserveerd werd door de Criminal Investigation and Detection Group (de opsporingsdienst). Er zou een inval ophanden zijn vanwege de verdenking dat er in het kantoor rebellen gerekruteerd worden. Rond dat tijdstip verzamelden zich inderdaad politiemensen in een straat in de buurt en werd er gesproken over plannen voor een inval in een nabijgelegen pand.

Kalikasan PNE is een gewaardeerde partner van Both ENDS en IUCN NL, de Nederlandse tak van de International Union for Conservation of Nature. In het kader van strategische partnerschappen met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de organisatie waardevolle input aangeleverd voor het masterplan voor de duurzame ontwikkeling van de Baai van Manila. Kalikasan PNE zet zich in voor de rechten van lokale boeren, de inheemse bevolking en lokale gemeenschappen. Daarbij worden ook de aantasting van het milieu en de mensenrechtenschendingen aan de kaak gesteld die in verband worden gebracht met de mijnbouwsector.

Leon Dulce, nationaal coördinator van Kalikasan PNE: "We wijzen deze verdachtmakingen en de bedreiging van onze rechten met kracht van de hand en beschouwen ze als pogingen om de verdediging van het milieu te ondermijnen. We hebben intensief campagne gevoerd tegen de verwoestende gevolgen van de mijnbouw, dammen, plantages en landwinningsprojecten. We hebben de gewelddadige aanvallen op Filipijnse milieuactivisten aan het licht gebracht. Zijn we crimineel omdat we het milieu en onze medestrijders verdedigen?" Kalikasan PNE gaat ervan uit dat de geplande invallen vergeldingsmaatregelen zijn voor het feit dat de organisatie onlangs heeft meegewerkt aan het nationale onderzoek door de Commissie voor de rechten van de mens naar de lotgevallen van verdedigers van mensenrechten. Kalikasan heeft een vernietigend rapport uitgebracht over de mensenrechtensituatie van Filipijnse milieuactivisten. De organisatie wijst hierin op de sterke toename van het aantal moorden onder het bewind van president Rodrigo Duterte die sinds drie jaar aan de macht is. "Het regime van Duterte moet verantwoordelijk worden gesteld voor het onverminderd stimuleren van fossiele brandstoffen en de verwoestende gevolgen van de mijnbouw en andere vormen van grondstofwinning. Dat is niet alleen schadelijk voor het milieu, maar ook voor de bevolking en degenen die opkomen voor hun land en zijn natuurlijke hulpbronnen", aldus Dulce.

Samen met een aantal partners hebben Both ENDS en IUCN NL de Nederlandse minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Nederlandse ambassadeur op de Filipijnen opgeroepen hun zorgen over te brengen aan de Filipijnse regering en erop aan te dringen dat zij zich onthoudt van aanvallen op organisaties die opkomen voor het milieu, de mensenrechten en de rechten van vrouwen. Wij roepen Nederland ook op samen te werken met de andere EU-lidstaten om verder gevaar voor de leiders van maatschappelijke organisaties op de Filipijnen effectief af te wenden.

Meer informatie:

Lees meer over dit onderwerp