Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 9 March 2012

Durf te dromen over een duurzame economie, Danielle Hirsch deelt haar visie

"Mijn idee van 'goed' is dat mensen kunnen beslissen over hun eigen ontwikkeling; dat ze kunnen beslissen over wat er met hun omgeving gebeurt. Dat wij allemaal respect hebben voor de grenzen van onze ecosystemen en dat vrouwen, net als mannen, zich kunnen ontplooien op de manier die zij willen". Danielle Hirsch reageert op een vraag uit het publiek, waar zij zojuist een lezing gegeven heeft over haar toekomstvisie op een duurzame economie.


Dromen moet je durven

Die duurzame economie is voor velen nog een soort droom, maar wel een die gedroomd moet worden. Hirsch: "In onze tijden stel je je kwetsbaar op als je je dromen deelt, omdat iedereen geneigd is die af te doen als naïef en onrealiseerbaar". Aan de hand van een filmpje laat ze zien hoe mensen door de realiteit van het hier en nu, nauwelijks in staat zijn om de kleine groene economieën die overal om ons heen ontstaan, te zien.


Duurzame economieën: ze zijn er al

In Niger zijn duizenden lokale boeren bezig met het herbebossen (regreenen) van grote stukken van de Sahel. Door het aanplanten van bomen en struiken in een van de droogste en meest gedegradeerde plekken op aarde, hebben boeren weer goede oogsten en is het grondwaterniveau enorm gestegen. In India en Peru hebben dorpsbewoners het beheer van hun eigen waterbronnen op zich genomen. De waterkwaliteit is gestegen en de verdeling is veel beter afgestemd op hun lokale productiesystemen. Maar ook bedrijven maken stappen, zo werd een verschraalde theeplantage op Sri Lanka nieuw leven ingeblazen door de oorspronkelijke vegetatie tussen de theestruiken te plaatsen.


Diversiteit

Hirsch vertelt over haar visie op een duurzame economie: "Ik zie met name een wereld waarin diversiteit overheerst. Diversiteit in economische systemen, in sociale relaties, diversiteit in leiderschap en productiesystemen". In de visie van Hirsch bedienen financiële systemen kleinschalige en lokale producenten, waardoor het aanbod divers wordt. Uitgeputte ecosystemen worden slim gerestaureerd waardoor land weer vruchtbaar wordt, datzelfde land wordt volgens haar door boeren bewerkt die binnen de grenzen van dat ecosysteem blijven. Vrouwen spelen een belangrijke rol in de duurzame economie van Hirsch: "het grote aantal vrouwelijke beslissers zorgt voor een balans tussen economische en sociale waarden. De verhouding tussen 'hebben' en 'zijn' is in balans".


De 'silver bullet' bestaat niet

Volgens Hirsch moeten we ons realiseren dat die ene oplossing niet bestaat. Het blindstaren op de silver bullet die het hele mondiale systeem in een keer verbetert, werk alleen maar contraproductief. "Laten we allemaal onderkennen dat we aan het improviseren zijn. Kritiek is makkelijk, waar ons voor moeten inzetten is dat we mensen de ruimte geven om met verschillende activiteiten en oplossingen aan de slag te gaan." Aldus Hirsch. Ze noemt het voorbeeld van de incubators bij Philips, waar een groepje visionairs het geld en de ruimte krijgt om echt 'out of the box' te denken en innovatieve producten te ontwikkelen.


Visionairs en nieuwe systemen

Gebleken is dat we met bestaande actoren zoals de WTO en de Wereldbank niet tot een echte verandering richting die duurzame economie gaan komen. Volgens Hirsch moeten we daarom op zoek gaan naar nieuwe actoren, visionairs uit het zuiden zoals Leonardo Boff en Wangari Matai. De WTO en de Wereldbank kunnen wel een rol blijven spelen, maar dan moeten ze terug naar hun mandaat van solidariteit en duurzame en sociale ontwikkeling. Hirsch: "Pas op het moment dat we grenzen stellen aan onze eigen investeringen, mensenrechten respecteren en lokale groepen ondersteunen om voor hun rechten en ideeën op te komen, slaan we de weg in naar een duurzame en houdbare economie".


Het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DOPP) organiseerde op 8 maart de tweede lezingenreeks 'op zoek naar een duurzame economie'. Naast Danielle Hirsch spraken Myriam van der Stichele van SOMO over de toekomst van handelsverdragen en René Kleijn van het Centrum voor Milieuwetenschappen over toenemende grondstoffenschaarste. De volgende DOPP lezingenreeks is op 22 maart.

Lees meer over dit onderwerp