Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 26 september 2012

De gevolgen van klimaatverandering en simpele oplossingen uit Vietnam

Hoe wapenen lokale gemeenschappen zich tegen de gevolgen van klimaatverandering? En wat kunnen andere lokale gemeenschappen en beleidmakers van hen leren? Het Centre for Social Research and Development (CSRD), een Vietnamese organisatie waarmee Both ENDS veel samenwerkt, maakte een gemakkelijk leesbaar, praktisch handboekje waarin verscheidene lokale aanpassingsmethoden worden beschreven.

Volgens de Wereldbank is Vietnam één van de vijf landen op aarde die het meeste last zullen krijgen van de gevolgen van klimaatverandering. Het droge seizoen is droger dan voorheen, het regenseizoen natter: droogte en grote overstromingen wisselen elkaar af. De veranderde weersomstandigheden hebben al geleid tot mislukte oogsten, stervend vee en grote schade aan huizen, wegen en het elektriciteitsnet. Ook de zeespiegel zal waarschijnlijk gaan stijgen waardoor het kustgebied zal verzilten.

 

ADAPTS
Het ADAPTS programma, dat Both ENDS in 2008 samen met het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) en ACACIA Water startte, beoogt lokale oplossingen onder de aandacht te brengen van nationale beleidmakers, zodat ze kunnen worden ondersteund in toekomstige plannen en beleid in de watersector.

 

Goedkoop en makkelijk
In Vietnam bezocht CSRD binnen het ADAPTS programma een groot aantal gemeenschappen langs de rivier de Huong in centraal Vietnam. Aan de bevolking werd gevraagd welke gevolgen zij ondervindt van klimaatverandering en hoe zij zich daartegen wapent. Verschillende lokale, goedkope maar zeer effectieve aanpassingsmethoden werden op die manier geïdentificeerd. De meeste van deze simpele manieren zijn door de bevolking zelf ontwikkeld.

 

Inspiratiebron
Adviseurs en beleidmakers op het gebied van adaptatie zouden dus nauw moeten samenwerken met lokale gemeenschappen: lokale kennis over veranderende omstandigheden moet als basis dienen voor het ontwikkelen van klimaatstrategieën en aanpassingsbeleid. Dit simpele handboek is bedoeld als een praktische inspiratiebron voor zowel kwetsbare gemeenschappen als voor autoriteiten, in Vietnam en in andere landen die te maken hebben met de gevolgen van klimaatverandering.

 

ADAPTS Vietnam Handbook of Adaptation Measures for Local Communities

ADAPTS website

ADAPTS en Both ENDS

 

 

 

Lees meer over dit onderwerp