Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 3 maart 2011

Brief aan commissie voor eerlijk investeringsbeleid.

De leden van de 'Commissie voor Internationale Handel' van het Europees Parlement ontvingen in de laatste week van februari 2011 een brief, ondertekend door 120 NGO's. Door middel van deze brief roepen de organisaties het Europees Parlement op een evenwichtiger investeringsbeleid te voeren.

 

De brief werd verstuurd namens 91 maatschappelijke organisaties uit de EU, en 29 buiten Europa. De organisaties uiten in de brief hun bezorgdheid over internationale investeringsovereenkomsten die vaak verstrekkende rechten verlenen aan buitenlandse investeerders. Een van de belangrijkste punten van zorg is dat deze overeenkomsten multinationale ondernemingen, hedge funds en andere buitenlandse investeerders het recht geven om soevereine staten aan te klagen. Investeerders en advocaten maken steeds meer gebruik van deze mogelijkheid. Ze aarzelen niet om sociale, ecologische en economische regelgeving van landen ter discussie te stellen bij internationale tribunalen, als deze maatregelen volgens hen de rentabiliteit van hun investeringen in gevaar kunnen brengen.

 

Sinds het Verdrag van Lissabon in 2009 van kracht werd, heeft het Europees Parlement een beslissende rol in het investeringsbeleid van de EU. Internationale handels- en investeringsovereenkomsten kunnen nu alleen worden uitgevoerd met instemming van het Europees Parlement. Binnen het Europees Parlement is de "Commissie voor Internationale Handel "(INTA) het belangrijkste beslisorgaan over deze kwesties. De actievoerende organisaties pleiten met hun brief voor een Europees investeringsbeleid dat duurzame ontwikkeling en goede arbeidsomstandigheden bevordert. De volledige tekst van de brief is hier beschikbaar.

 

In maart en april 2011 zal het Europees Parlement stemmen over haar standpunt ten aanzien van toekomstige investeringsovereenkomsten. Daarom zullen in de komende weken handtekeningen en andere steunbetuigingen voor deze actie worden verzameld, om ze vervolgens aan de media en EU-instellingen te sturen.

 

Elke maatschappelijke organisatie, vakbond, politieke partij, gemeente of ander initiatief dat de verklaring wil steunen, kan dit doen door het sturen van een e-mail naar: info@s2bnetwork.org  De titel van de e-mail moet zijn: "Just EU Investment Policy now! - Signature"..


Individuele personen worden uiteraard ook uitgenodigd om hun steun te betuigen: ze kunnen zich aanmelden om een online petitie te tekenen die beschikbaar is in het Engels, Italiaans, Frans, Spaans, Nederlands en Duits. De petitie is hier beschikbaar.

 

Voor meer informatie over dit onderwerp zie ook het volgende artikel.

Foto: Micora


Lees meer over dit onderwerp