Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 21 januari 2016

Brief aan Tweede Kamer: Duurzame landbouw is de toekomst

Vandaag de dag telt de wereld 800 miljoen (bijna 1 miljard!) mensen die echt honger lijden. Tel daarbij op de 2 miljard mensen die bij lange na niet genoeg gezond en voedingsstofrijk voedsel tot hun beschikking hebben en de manier waarop de productie van voedsel momenteel zorgt voor ontbossing, erosie, milieuvervuiling en klimaatverandering, en je beseft eens temeer: dat moet anders! De Nederlandse overheid heeft zich tot doel gesteld deze problemen grondig aan te pakken en één van de ‘speerpunten’ van het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid is dan ook voedselzekerheid. Both ENDS deelt die ambitie, maar vindt dat de aanpak van de regering veel beter en toekomstbestendiger kan.

Daarom schreven negen organisaties*, waaronder Both ENDS, een brief aan Tweede Kamerleden. Daarin roepen we de Kamerleden op om minister Ploumen en Staatssecretaris van Dam alternatieven voor te stellen die de échte oorzaken van voedselonzekerheid aanpakken, zeker op de lange termijn. Om de voedselproductie echt duurzamer en veerkrachtig te helpen maken, zou het Nederlands voedselzekerheidsbeleid zich moeten richten op agro-ecologische landbouwmethoden. Agro-ecologie maakt gebruik van de schat aan kennis en ervaring van lokale boeren en boerinnen in de hele wereld, gecombineerd met de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het is een manier van voedsel produceren die niet ontbost en vervuilt, die het klimaat ontziet, en die – mits wereldwijd toegepast – genoeg kan opbrengen om alle monden te voeden.

 

Andere belangrijke punten in het voedselzekerheidsbeleid dat Nederland voorstaat, zijn de eerlijke verdeling van, en de wereldwijde toegang tot voldoende gezond voedsel voor iedereen. Omdat internationale handels- en investeringsverdragen dat laatste vaak bemoeilijken, moet er ook worden gewerkt aan internationaal handels- en investeringsbeleid - Nederland voorop – dat juist een positieve bijdrage levert aan voedselzekerheid en duurzaamheid.

 

 

*ActionAid, Both ENDS, Dierencoalitie, ETC, Hivos, Ileia, Kerngroep Voedsel Anders, Milieudefensie, Wemos.

 

Lees meer over dit onderwerp