Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 3 oktober 2012

Both ENDS ondertekent verzoek om emissierechten in te perken

Vandaag is een brief aan Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu verstuurd, ondertekend door Both ENDS, het Wereld Natuur Fonds en CDM Watch. In de brief wordt aandacht gevraagd voor het probleem van emissierechten.  Deze geven landen en bedrijven het recht om broeikasgassen of andere schadelijke gassen uit te stoten. Emissiehandel vloeit voort uit het Kyoto-protocol dat in 1997 werd opgesteld en eind dit jaar afloopt. Veel landen hebben hun emissierechten nog lang niet verbruikt en willen ze overhevelen naar de toekomst. En daarin schuilt  volgens de drie organisaties het gevaar: nieuwe investeringen in klimaatvriendelijke ontwikkeling zullen voor veel landen minder urgent zijn.

 

De brief is dan ook een oproep aan de Nederlandse overheid om steun te geven aan het voorstel van China en de G-77om emissierechten (zoals Assigned Amount Units)  te minimaliseren en uiteindelijk af te schrijven. Als het aantal rechten beperkt is, wordt het voor bedrijven nadelig om gassen uit te stoten, wat moet leiden tot vergroening van het productieproces en investeringen in hernieuwbare energie. Maar aan het eind van dit jaar, bij het aflopen van het Kyoto Protocol, zullen er heel veel dergelijke rechten over zijn, die landen vrij mogen verdelen.

 

De ondertekenaars van de brief,zien deze rechten het liefst helemaal verdwijnen. Volgens hen leiden dit soort maatregelen af  van nieuwe investeringen in klimaatvriendelijke ontwikkeling in het Zuiden. Ook is de prijs van de emissierechten nu te laag: ontwikkelingslanden hebben weinig baat  bij de verkoop ervan en rijke landen niet worden gestimuleerd iets aan emissiereductie te doen.

 

De Nederlandse regering heeft op 25 oktober de mogelijkheid om positie in te nemen en binnen de Europese Milieu Raad het voorstel aan een meerderheid te helpen.

 

Klik hier voor de brief.

 

Foto: Wisconsin Department of Natural Resources

Lees meer over dit onderwerp