Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 2 februari 2011

Bestuurslid Both ENDS benoemd tot hoogleraar Ontwikkeling in Afrika

'Silverlining Africa': Afrika krijgt een zilveren randje 

"Afrika staat aan de vooravond van een economische doorbraak". Dit zei prof. dr.Ton Dietz in zijn redevoering aan de Universiteit van Leiden, waar hij op 14 januari 2010 tot hoogleraar Ontwikkeling in Afrika is benoemd. Dietz is tevens directeur van het Afrika Studie Centrum en bestuurslid van Both ENDS.


In zijn inaugurele rede 'Silverlining Africa' beschrijft Dietz de veranderingen die sinds de jaren negentig in dit continent hebben plaatsgevonden. Hoewel er alleen onderzoek is gedaan in Noord-Ghana en Zuid-Burkina Faso, zijn de resultaten volgens Dietz relevant voor heel Afrika.

 

Na decennia van crisis en teleurstellingen lijkt Afrika klaar voor een economische doorbraak. Het continent is niet langer het mondiale zorgenkind. Op internationale wetenschappelijke conferenties en bijeenkomsten van multinationals worden steeds vaker de potenties van Afrika genoemd: de bevolking is relatief jong en dat zorgt voor veel dynamiek en werkgelegenheid in de snel groeiende steden. Bovendien stijgt de vraag naar Afrika's hulpbronnen (land, energiebronnen en mineralen) en die naar goedkope arbeidskrachten.


Dietz presenteert in de eerste plaats de voorlopige resultaten van het onderzoek waarin de bevolking zelf kon aangeven in hoeverre zij verbeteringen in de levensomstandigheden hebben ervaren. In de tweede plaats toont hij de onderzoeksresultaten van diverse organisaties die in Afrika actief zijn. In beide gevallen is onderzoek gedaan naar de landbouwontwikkeling, de economische en fysieke groei, de sociale en culturele veranderingen en de politieke ontwikkelingen. Uit beide onderzoeken blijkt dat Afrika gedurende de laatste tien jaar flinke doorbraken heeft beleefd.


De bevolking in de onderzoeksgebieden ervaart wezenlijke verbeteringen op alle gebieden. Bovendien heeft de landbouw die in de jaren zeventig en tachtig in een ernstige crisis verkeerde, een enorme groei doorgemaakt. Boeren die voorheen alleen voedsel voor zichzelf verbouwden, hebben de productie uitgebreid zodat zij ook kunnen leveren aan de stedelingen.


Maar er is een kanttekening. Volgens vooraanstaande critici zal er in de overbevolkte steden een leger van gefrustreerde jongemannen ontstaan die geen werk kunnen vinden. Dietz blijft echter positief. "Werk hangt in de lucht", zegt hij. "In Quagadougou, de hoofdstad van Burkino-Faso, kunnen steeds meer mensen leven van de muziek- en amusementsindustrie. Waar werk is wordt werk gecreëerd. De Afrikanen zeggen: Wij zijn er klaar voor, kom maar op".


Lees meer over dit onderwerp