Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 26 april 2012

Beleidsonderzoek naar regionale duurzaamheid en mondiale productieketens

Duurzame handel- en productie initiatieven zijn interessante stappen op weg naar duurzaamheid. In de afgelopen jaren is Both ENDS betrokken geweest bij verschillende duurzame initiatieven, zoals Fair Flowers and Fair Plants, Forest Garden Tea en de Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO). Op dezelfde manier analyseren we, via ons netwerk van lokale partnerorganisaties, de gevolgen van mondiale handel in het algemeen en de ontwikkeling van duurzame initiatieven in het bijzonder. Both ENDS en haar partners hebben een uitgebreide kennis van de diversiteit van de uitdagingen waar duurzaamheidsinitiatieven voor staan.

 

Het Nederlandse PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft Both ENDS uitgenodigd om een quick scan van de context-gebonden uitdagingen van duurzame initiatieven te presenteren. Een studie van relevante literatuur en interviews met belanghebbenden in het RSPO, gebaseerd op input van partnerorganisaties in Argentinië, India en de Sahel, bevestigt dat de impact van productie initiatieven op regionale ontwikkeling grotendeels afhankelijk is van een aantal kenmerken van de lokale en nationale context waarin deze initiatieven plaatsvinden. Binnen deze context zijn overheidsaspecten van cruciaal belang.

Beleidsonderzoek naar regionale duurzaamheid en mondiale productieketens

Lees meer over dit onderwerp