Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 18 februari 2011

Atradius DSB overweegt steun voor uitbreiding Panama-kanaal

Atradius DSB (Dutch State Business), de uitvoerder van het exportkredietverzekerings programma van de Nederlandse overheid, kondigde eind 2010 aan de uitbreiding van het Panama-kanaal te willen steunen. Volgens het lokale Gatún Lake Defense Committee zal het project in zijn huidige vorm zeer schadelijk zijn voor het milieu en onnodige kosten met zich meebrengen. Both ENDS heeft Atradius DSB recentelijk van deze bezwaren op de hoogte gesteld. Het bedrijf overweegt nu of het de bezwaren zal meenemen in de uiteindelijke beslissing over het al dan niet verlenen van een verzekeringspolis.

 

Jaarlijks doorkruisen 14.000 schepen het Panama-kanaal, dat deze drukte nauwelijks meer aankan. Het besluit tot uitbreiding staat daarom vast en de voorbereidingen ertoe zijn begonnen. Schepen die door het Panama-kanaal varen, moeten veel hoogteverschillen overbruggen omdat het kanaal dwars door een berglandschap loopt. Daarvoor wordt een serie van sluizen gebruikt.

 

De sluizen die in de huidige uitbreidingsplannen zullen worden gebruikt zijn verouderd en gebruiken zeer veel water. Dit zegt Bert G. Shelton, een wetenschapper verbonden aan het Gatún Lake Defense Committee, in een rapport dat hij kort geleden via het internet publiceerde over het onderwerp. Het benodigde water zal uit het Gatún-meer (een uitgestrekt meer dat de noordelijke helft van het kanaal beslaat) worden gepompt waardoor het meer zal dichtslibben en flora en fauna in en om het meer heen zullen afsterven. Groepen bewoners die afhankelijk zijn van visvangst uit het meer, zullen hun heil dan ergens anders moeten gaan zoeken.

 

Shelton beaamt dat uitbreiding van het kanaal noodzakelijk is om het drukke scheepvaartverkeer aan te kunnen. Hij en zijn organisatie bepleiten het gebruik van waterzuinige sluizen. Die zijn beter voor natuur en milieu, gaan langer mee en zijn bovendien goedkoper in gebruik. De toekomst van het Gatún-meer zou daarmee niet langer op het spel staan, terwijl de capaciteit en het rendement van het kanaal optimaal wordt vergroot.

 

foto: Gaif548

Lees meer over dit onderwerp