Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 5 October 2011

30 miljoen bomen tegen armoede en onrecht

Inmiddels is het al uitgebreid in het nieuws geweest: op 25 september jl. overleed de Keniaanse activiste Wangari Muta Maathai op 71-jarige leeftijd. Jarenlang streed ze tegen armoede, vernietiging van de natuur, corruptie en vrouwendiscriminatie via een integrale aanpak van deze onderling verweven problemen. Ze kreeg hiervoor de Nobelprijs voor de Vrede in 2004 en was een voorbeeld voor vele Afrikaanse vrouwen.

 

 

In 1977 richtte Maathai de organisatie Greenbelt op. Onder het motto 'plant een boom en werk aan de toekomst van uw kinderen' betaalde zij arme vrouwen om bomen te planten. Dit werd voor de gemeenschap een symbool van hoop en herstel. Sindsdien heeft Greenbelt 30 miljoen bomen geplant en voor 10.000 plattelandsvrouwen extra inkomsten gegenereerd.

Both ENDS wil graag even stilstaan bij wat Maathai voor velen heeft betekend. Niet alleen was zij een krachtige stem voor Afrikaanse vrouwen, ze was ook een inspirator: haar gedachtengoed heeft bestaansrecht gegeven aan organisaties als Both ENDS, die ontwikkelingsvraagstukken benaderen door toegang tot natuurlijke hulpbronnen en mensenrechten in samenhang en in samenspraak met lokale gemeenschappen te bekijken. Maathai was een van de eersten die de strijd tegen armoede onlosmakelijk verbonden achtte met milieu, behoud van natuurlijke hulpbronnen en mensenrechten. Both ENDS hoopt met haar activiteiten het gedachtengoed van Maathai te conserveren en verder uit te dragen.

Lees meer over dit onderwerp