Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Publicatie / 22 February 2013

Rapport Suape

In 2012 organiseerde Both ENDS een 'fact finding missie' om de sociale en milieueffecten te bezien van baggerwerkzaamheden in de haven van Suape in Pernambuco, noordoost Brazilië. Het Nederlandse bedrijf Van Oord voert daar twee baggerprojecten uit, met de steun van een exportkredietverzekering van de Nederlandse exportkredietverzekeraar Atradius DSB, die namens de Nederlandse overheid optreedt. De baggeractiviteiten in en nabij de haven blijken ingrijpende effecten te hebben op de leefomgeving van de lokale bevolking. Op grond daarvan kan getwijfeld worden aan de toepassing van het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) beleid van Atradius DSB. Om die reden is aan de Minister van Financiën en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gevraagd de baggerprojecten van Van Oord in Suape nader te evalueren, en ook de uitvoering van het MVO beleid van Atradius DSB nader tegen het licht te houden.

U moet toestemming geven voor het plaatsen van cookies om dit document te kunnen bekijken met de ISSUU viewer
cvoorkant_voor_op_website_copy

Lees meer over dit onderwerp