Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Publicatie / 5 januari 2010

Export Credit Debt. How ECA support to corporations indebts the world's poor.

Dit paper behandelt de onbekende rol die exportkredietinstellingen (ECA's) spelen bij de schuldproblemen van veel ontwikkelingslanden. Er wordt uitgelegd hoe exportkredietschulden ontstaan en hoe ECA's ertoe bijdragen dat privérisico's van grote bedrijven worden omgezet in schulden voor ontwikkelingslanden.

Uitgelegd wordt hoe de annulering van exportkredietschulden wordt afgeboekt met ODA-geld (officiële ontwikkelingshulp). Aangezien de meeste door een ECA gesteunde activiteiten nooit een ontwikkelingsdoel hebben gediend - vaak is het tegendeel het geval - wordt in dit paper de rechtvaardigheid van het gebruik van ODA voor de annulering van exportkredietschulden ter discussie gesteld.

Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de opvatting dat ECA's de door hun zelf opgelegde voorwaarde nakomen om op de lange termijn kostendekkend te zijn. In de conclusie staan suggesties om de activiteiten van de ECA's te verbeteren en in overeenstemming te brengen met internationale inspanningen om armoede via duurzame ontwikkeling te verminderen.

U moet toestemming geven voor het plaatsen van cookies om dit document te kunnen bekijken met de ISSUU viewer
cBriefing_paper_Export_Credit_Debt-1

Lees meer over dit onderwerp