Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Publicatie / 28 januari 2010

Dutch Foreign Policy and Climate Change: Meeting the Challenges

Sinds 2000 heeft Both ENDS de problemen met klimaatverandering op de agenda gezet. In eerste instantie was onze aandacht gericht op de verbetering van de duurzame effecten van CDM (Clean Development Mechanism). Wij hebben toezicht gehouden op Nederlandse investeringen onder het CDM, actief gelobbyd tegen niet-duurzame projecten en wij hebben gepleit voor een keurmerk voor duurzaam goud. Daarna is dit politieke debat uitgebreid met een discussie over emissiereductie en de daarmee samenhangende financieringsmechanismen.

Sinds 2003 hebben wij ons beleid meer gericht op klimaataanpassing. Both ENDS wil laten zien hoe lokale bevolkingen reeds de gevolgen van klimaatverandering ondervinden en hoe zij zich hieraan aanpassen.

Both ENDS heeft, in samenwerking met onze partners uit het Zuiden, de ervaringen met aanpassing aan klimaatverandering door de plaatselijke bevolking in ontwikkelingslanden, gedocumenteerd. Hieruit zijn een aantal politieke aanbevelingen voortgekomen, bestemd voor beleidsmakers en klimaatdeskundigen, betrokken bij UNFCC (United Nations Framework Convention on Climate Change).

U moet toestemming geven voor het plaatsen van cookies om dit document te kunnen bekijken met de ISSUU viewer
c101028_Omslag_Policy_Note_Meeting_the_Challange_ST

Lees meer over dit onderwerp