Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 9 maart 2012

Wereld Water Forum 6 in Marseille

Bijna een miljard mensen moeten het wereldwijd zonder schoon drinkwater stellen en daarnaast hebben miljoenen mensen geen sanitaire voorzieningen. Dit brengt veel gezondheidsrisico's met zich mee. Het beheren van water is op veel plaatsen een bron van conflict en falend watermanagement is een van de grootste problemen bij het voorzien in schoon water. Van 12 tot en met 17 maart is Both ENDS aanwezig op het zesde Wereld Water Forum (WWF) in Marseille, dat sinds 1997 elke drie jaar gehouden wordt. Op het WWF, dat dit jaar het de titel 'Time for Solutions' draagt, zoeken lokale gemeenschappen, NGO's, beleidsmakers en bedrijven samen naar oplossingen voor de wereldwijde waterproblematiek.


Mensenrechten en water
Het WWF wil water hoger op de mondiale politieke agenda krijgen om beleidsvoering op het gebied van water te veranderen en tegelijkertijd mensenrechten te handhaven. Via het Online Solutions Platform worden oplossingen aangevoerd en bediscussieerd. Op het Forum zijn 180 landen aanwezig die deelnemen aan conferenties en inhoudelijke sessies.

Butterfly Effect
Both ENDS vindt het belangrijk dat lokale gemeenschappen betrokken worden bij het WWF. Daarom maken we deel uit van het zogenaamde 'Butterfly Effect', een samenwerking tussen bijna 90 NGO's op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Onder andere door van een 'Walk-in for Water' eisen we politieke verandering die een einde maakt aan de water crisis.

Citizens Forum
Ook organiseert Both ENDS een 'Citizens Forum', een debat tussen NGO's en donoren. Lokale milieu en mensenrechtenorganisaties in ontwikkelingslanden staan vaak niet op het vizier van donoren in het westen. Op het forum bespreken aanwezigen hoe lokale projecten aantrekkelijker te maken voor eventuele geldschieters en op die manier lokale oplossingen onder de aandacht te brengen van grote donoren.

Drynet
Het Drynet netwerk heeft ook een belangrijke rol tijdens het WWF. Drynet is erop gericht lokale organisaties de juiste kennis en zichtbaarheid te geven om economische, sociale- en milieuproblemen als gevolg van woestijnvorming en landdegradatie tegen te gaan. In de Drynet tent worden meetings gehouden en informatie verstrekt.

Lees meer over dit onderwerp