Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 31 maart 2022

Welverdiende erkenning voor small grants funds

We zijn erg blij met het nieuws dat mevrouw MacKenzie Scott heeft besloten substantiële financiering toe te kennen aan een breed scala van small grants funds uit het netwerk van Both ENDS*. Deze kleine fondsen zijn uniek omdat ze worden opgericht en geleid door mensen, vaak zelf activisten, uit het land of de regio waar het fonds is gevestigd. De meeste reguliere, conventionele financiers geven aan dat ze moeite hebben om zelf gemeenschapsorganisaties en grassroots groepen te bereiken. Small grants funds daarentegen weten dit als geen ander en kunnen zo dit gat overbruggen. Ze weten wie ze moeten ondersteunen en welke financiële en niet-financiële ondersteuning het meest nodig is. Both ENDS juicht deze erkenning van de belangrijke rol van small grants funds in het financieringslandschap toe. We hopen dat dit meer financiers aanmoedigt om mee te doen!

Kleine subsidies ondersteunen gemeenschapsgerichte, inclusieve benaderingen van milieubehoud en -herstel. Ze steunen echte duurzame sociaal-economische ontwikkeling – geworteld in respect voor mensenrechten, vrouwenrechten in het bijzonder, en de behoeften en ambities van jongeren. Ze helpen jonge vrouwen en mannen om veerkrachtige gemeenschappen op te bouwen in een context van klimaatverandering en destructieve mijnbouw-, monocultuur- en infrastructuurprojecten.

Laagdrempelige toegang

Deze fondsen zijn wendbaar, kennen de lokale omstandigheden en bieden snelle, laagdrempelige toegang voor grassroots groepen wanneer de behoefte en het momentum daar is. Dit met behoud van verantwoording over de toegekende gelden. Zij zijn in staat om kleine subsidies op het juiste moment, aan de juiste organisaties toe te kennen. Small grants funds verstrekken gemiddeld tussen de 1.000 en 15.000 euro, met een gemiddelde van 5.000 euro. Dergelijke financiële steun gaat vaak ook gepaard met capaciteitsversterking en netwerkopbouwactiviteiten. Kleine subsidies werken op basis van vertrouwen en helpen bij het verschuiven van beslissingsbevoegdheid naar grassroots-organisaties.

Opzetten en versterken van small grants funds

Both ENDS heeft in de loop van 25 jaar geïnvesteerd in zowel de oprichting als versterking van small grants funds voor milieurechtvaardigheid in het Mondiale Zuiden. Bovendien steunen we sinds 2015 via de Global Alliance for Green Gender Action (GAGGA, een alliantie van FCAM, Mama Cash, Both ENDS en het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken) meer dan 20 fondsen voor milieurechtvaardigheid en vrouwenrechten om hun eigen sociale, ecologische en klimaatdoelstellingen te bereiken.

Onmisbaar voor ontwikkelingsfinanciering

Small grants funds zijn dus een onmisbaar onderdeel van het wereldwijde financieringssysteem voor ontwikkeling, gelijkheid en milieu- en klimaatrechtvaardigheid. Both ENDS, GAGGA en onze small grants funds partnerorganisaties laten duidelijk zien dat zij deze lokale groepen kunnen bereiken.

Binnen diverse coalities zijn we continu in gesprek met zowel particuliere stichtingen als bilaterale en multilaterale instanties om de financiering van small grants funds te vergroten. In samenwerking met de Nationale Postcode Loterij en andere financiers zoals Porticus, het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere partners, zal Both ENDS small grants funds blijven ondersteunen en promoten.

-------------------------------------------------------------------------

* Zoals Prospera, Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM), Fondo de Mujeres Del Sur, FRIDA (The Young Feminist Fund), Mama Cash, Urgent Action Fund for Women's Human Rights, Fondo ELAS, Fundo Casa Socioambiental (CASA), Micronesia Conservation Trust, Samdhana Institute en Women's Fund Asia.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp