Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 28 June 2011

Verslag conferentie Tunis

Waterbedrijven in Nederland hebben sinds kort door de zogenaamde 1% regeling de mogelijkheid om één procent van hun omzet te investeren in duurzame armoedebestrijding. Momenteel vindt in Tunis een bijeenkomst plaats die dient ter voorbereiding van het zesde Wereld Water Forum dat in Marseille plaatsvindt in 2012. Op de bijeenkomst wordt door verschillende partijen en internationale beleidmakers gekeken naar de mogelijkheid voor uitbreiding van de 1% regeling voor waterbedrijven op mondiaal niveau. De bedoeling is om de resultaten in 2012 te presenteren in Tunis. Tobias Schmitz van Both ENDS is erbij als afgevaardigde van de WASH-coalitie. Hieronder een verslag.

 

Samen met zo'n 90 afgevaardigden zit ik in een grote zaal in een Hotel in Carthago te werken aan de opzet voor een mondiaal '1% mechanisme'. Het doel van dit initiatief is om alle rijkere steden van de wereld één procent van de door waterverkoop gegenereerde omzet, in te laten zetten voor internationale solidariteitsprojecten. Met de totstandkoming van het 1% mechanisme zou er potentieel 4 miljard Euro extra aangewend kunnen worden voor drinkwater en sanitatie.

 

Nieuw in dit mechanisme is dat het gaat om internationale samenwerking op lokaal niveau: twee gemeenten kunnen partnerschappen aangaan voor de verbetering van de infrastructuur en voorzieningen in de ontvangende gemeente. Dit past heel erg in de Both ENDS visie dat lokale visies en lokale kennis meer geïntegreerd moeten worden en actief deel moeten zijn van besluitvorming op het gebied van duurzame ontwikkeling.

 

De nodige zwaargewichten zijn in stelling gebracht: Bruno Itoua, Minister van Waterzaken van Congo Brazzaville en voorzitter van het Afrikaanse Ministerieel Congres voor Water (AMCOW) is er, net als Hachmi Kennou, voorzitter van de Global Water Partnership. Ook senator Oudin, die het 1 %-principe in Frankrijk heeft geïntroduceerd, is aanwezig . Het proces begint serieus genomen te worden en zal misschien zelfs op de agenda komen te staan van de G20.

 

Door de interventie van Both ENDS is Nederland sterk betrokken bij het proces, als land dat als tweede in de wereld (na Frankrijk) een 1% mechanisme in gang zet. Ook hebben wij de betrokkenheid van Riant Nugroho gefinancierd, een waterexpert uit Jakarta, die in Azie flink aan het lobbyen is en waarschijnlijk voor elkaar heeft dat Japan mee gaat doen. Daarmee gaat de bal ook in Azië rollen.

 

Er zijn ook gevaren op de weg. Er zijn eigenlijk te weinig NGO's bij het proces betrokken (Both ENDS uit NL, Protos uit Belgie en PsEau uit Frankrijk). Niet alleen geinteresseerde drinkwaterbedrijven zouden moeten meedoen, maar juist die bedrijven die uit zichzelf sterk gericht zijn op het uitbreiden van hun mondiaal marktaandeel en niet veel op hebben met armoedebestrijding, moeten gemotiveerd worden het mechanisme toe te passen. Het gevaar is dat deze bedrijven, die via de 1% regelgeving voor het eerst internationaal kunnen opereren, internationale winstambities gaan koesteren.

 

Er moet gezorgd worden dat het 1% mechanisme uitsluitend wordt aangewend in arme gebieden en wijken, kortom gebieden waar voor bedrijven weinig winst te halen valt. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat NGO's in de zaal aanwezig zijn. Both ENDS heeft het mandaat te opereren namens de NGO's in de WASH Alliantie in dit initiatief. Mocht het proces de verkeerde kant uit gaan dan zullen wij ons misschien terugtrekken.

 

Ondertussen is er hier in Tunis een hele positieve sfeer na de revolutie. Het paleis van Ben Ali is leeg, de politie die overal surveilleerde wordt niet meer ingezet voor onderdrukking, de terrasjes zitten weer vol. Het is goed dat een dergelijke bijeenkomst hier plaatsvindt, om bezoekers ervan te overtuigen dat het gevaar geweken is. De Tunesische ziekenhuizen en klinieken langs de grens opereren op volle capaciteit, want de Arabische lente is op veel plaatsen nog niet bepaald lenteachtig. Ook hier en in buurlanden zou de 1% regeling wellicht een hoop goed kunnen doen.

 

foto: Shahram Sharif

Lees meer over dit onderwerp