Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 28 February 2013

Tobias Schmitz bij VN over water: 'Dit is een keerpunt!'

 “Dit is een keerpunt in mondiaal waterbeheer”, zegt Both ENDS collega Tobias Schmitz, die in Geneve is voor een VN vergadering over de toekomst van waterbeheer. Op de bijeenkomst wordt gepraat over de wereld na 2015, als de Millennium Ontwikkelingsdoelen zijn afgelopen. En dan vooral over het beheer van water als hulpbron en het beheer van afvalwater. Wij vroegen Tobias waarom hij erbij is en wat er voor hem belangrijk is tijdens de bijeenkomst.


Waarom komt de VN bij elkaar?

“Voor de periode van 2000 tot 2015 is er wereldwijd geld uitgetrokken voor de uitvoering van de zogenoemde ‘Millennium Ontwikkelingsdoelen’ (MDGs) . Die termijn loopt binnenkort af en dus moeten er nieuwe afspraken gemaakt worden. In de huidige MDGs stond alleen drinkwater centraal, maar er is natuurlijk veel meer op het gebied van water. Water is essentieel voor voedselproductie, economische ontwikkeling, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en milieubescherming. Kortom: water staat centraal bij vrijwel alles wat wij doen. Daarom gaat de discussie momenteel óók over waterbeheer en afvalwater.

 

De vergadering is ter voorbereiding op de ‘Wereld Waterdag’, in maart in Den Haag. Dan worden de laatste discussies gevoerd en afspraken gemaakt. Maar omdat het grootste deel van besluiten nu al wordt genomen, is deze vergadering heel belangrijk!”

 

Waarom ben jij er bij?

“Ik ben hier omdat Both ENDS lid is van de ‘Butterfly Effect’, een wereldwijde alliantie van ngo's die druk uitoefent op de VN, donoren en de Wereld Water Raad om de lokale bevolking meer te betrekken bij de discussies over de toekomst van water. Zwitserland en Nederland willen bijvoorbeeld samen met Liberia de deelname van de lokale bevolking in het waterbeheer in Afrika ondersteunen. Omdat wij dicht bij de Nederlandse regering zitten, kunnen we dat proces misschien beïnvloeden en daar moeten we natuurlijk gebruik van maken.

 

Ik praat hier met allerlei instanties en donororganisaties om ze ervan te overtuigen de lokale bevolking meer te betrekken. Ik ben bijvoorbeeld in gesprek met Zuid-Afrikaanse Ministeries over de belangrijke rol van vrouwen in het beheer van water. Deze ministeries willen de vrouwelijke deelname in beleid steunen en hebben daarbij hulp nodig van ngo’s.”

 

Wat gaat de bijeenkomst opleveren?

“Zuidelijke landen zijn vooral bezig met de Sustainable Development Goals (SDGs), ofwel meetbare en controleerbare milieudoelen. Westerse landen zetten juist vooral in op economische ontwikkelingsdoelen. Nederland en Zwitserland proberen deze twee processen samen te brengen. Daar sta ik heel sterk achter. Verder hoop ik dat de VN en staten eindelijk erkennen dat de uitvoering van integraal waterbeheer (IWRM) veel te langzaam gaat. Om IWRM succesvol te maken, is het absoluut nodig dat er wordt geluisterd naar de lokale bevolking. Als de VN en de verschillende staten zich daarvoor gaan inzetten, ben ik voorlopig tevreden.

 

Maar ik ben pas dik tevreden als ik donoren en beleidmakers ervan weet te overtuigen dat álle partijen betrokken moeten worden bij het beheer van hun leefomgeving. Een mooi voorbeeld daarvan is de 'Negotiated Approach', waarbij door verschillende groepen watergebruikers onderling wordt gekeken hoeveel water er beschikbaar is en hoe dit het best verdeeld kan worden. In de praktijk blijkt telkens weer dat mensen zelf het allerbest weten hoe ze hun natuurlijke omgeving - en dus ook waterbronnnen - moeten beheren en beschermen, en dat ze dat ook dóen als ze zelf verantwoordelijk kunnen en mogen zijn. Een zwaar bedreigde natuurlijke hulpbron als water wordt dus beter beschermd en duurzamer gebruikt als je het aan de lokale bevolking overlaat. Het zou mooi zijn als we dit met z’n allen over de hele wereld kunnen laten zien!”

 

 

Zie voor meer informatie:

 

Butterfly Effect

 

Declaration of commitment

 

Fact sheet Negotiated Approach

Lees meer over dit onderwerp