Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 3 april 2012

Ter nagedachtenis aan Peter Simi

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van Peter Simi. Both ENDS werkte sinds 2005 nauw samen met Peter en de organisatie ELCI waarvoor hij werkte. Na een ziekbed van een paar weken overleed Peter op zaterdag 31 maart in het ziekenhuis van Nairobi.

Peter was voor Both ENDS een zeer gewaardeerde collega: hij zette zich niet alleen in voor zijn eigen organisatie, maar leverde met zijn positieve en professionele instelling vaak waardevolle bijdragen aan het werk dat Both ENDS samen met partners over de hele wereld doet.

 

In juni 2007 bezochten Annelieke Douma en Martien Hoogland van Both ENDS het kantoor van ELCI in Nairobi in de marge van een klimaatbijeenkomst. Sindsdien ontwikkelde zich een zeer hechte samenwerking tussen Peter en een aantal medewerkers van Both ENDS. In de loop der jaren bezocht Peter Both ENDS, maar ontmoette hij ook een aantal van ons in Afrika om kenns en informatie uit te wisselen.

 

In maart van dit jaar ging Peter naar Marseille om het Wereld Water Forum bij te wonen. Vlak voor zijn reis schreef hij nog een bericht aan Both ENDS: "I have been unwell from all the field work I have been doing but am recovering steadily and now I am back at the office trying to get ready for the WWF in March." Helaas bleek hij in Marseille toch te zwak om actief deel te nemen aan het forum. Bij terugkomst in Kenia werd de schokkende ernst van de situatie pas duidelijk.

 

Onze gedachten gaan uit naar Peters naaste familie en vrienden. Wij wensen ze veel sterkte bij het verwerken van hun verlies. Ook voor Peters' organisatie ELCI is dit een onverwachte, zeer zware klap: wij hopen dat zijn goede werk met dezelfde gedrevenheid kan worden voortgezet. Both ENDS zal er alles aan doen om daarbij te helpen.

Lees meer over dit onderwerp