Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 23 juli 2014

Succes: De Mono rivier (Togo, Benin) heeft een bestuur, Negotiated Approach kan van start

De ministers van Togo en Benin hebben een overeenkomst ondertekend voor de oprichting van een officieel bestuur voor het beheer van de Mono rivier: de ‘Mono River Basin Authority’ (MBA). Met de Negotiated Approach als uitgangspunt, was onze partnerorganisatie JVE vanaf het begin betrokken bij de oprichting van dit bestuur, om de inbreng van alle belanghebbenden bij het besluitvormingsproces van de MBA te verzekeren.

Formatie

Er hebben een heleboel partijen meegewerkt aan het vormen van de MBA. We noemen de belangrijkste: de minister van Milieu van Benin, Raphael Edou, de minister van Landbouw-infrastructuur van Togo, Bissoune Nabagou, de commissaris voor Landbouw, Milieu en Water van ECOWAS, en bestuurders van het rivierbestuur van de Niger en de Volta. JVE is de enige maatschappelijke organisatie die betrokken is bij de onderhandelingen. 

 

Plan van aanpak

De ministers hebben hun handtekening gezet onder het verdrag, het plan voor de implementatie, het budget en de logistieke steun voor het bestuur. Het kantoor van de MBA komt waarschijnlijk in Benin. De Mono rivier loopt onder andere door Togo en Benin, is 148 kilometer lang en het hele stroomgebied omvat zo’n 25 duizend vierkante kilometer.

 

Uitvoering

Nu de oprichting van de MBA rond is, wordt de volgende grote uitdaging om te zorgen dat alle belanghebbenden inderdaad worden betrokken bij belangrijke beslissingen. Want het is de bedoeling dat alle lokale belanghebbenden mee kunnen praten over hoe het water in de rivier wordt gebruikt en verdeeld, en hoe problemen worden opgelost. Denk daarbij aan het voorkomen van vervuiling, het in stand houden van de biodiversiteit en zorgen dat arme vissers, herders en boeren gebruik kunnen blijven maken van de rivier. Met steun van Both ENDS zal JVE deze ontwikkelingen op de voet volgen, zodat de Negotiated Approach in het stroomgebied van de Mono rivier werkelijk kan worden ingebed en geimplementeerd.

 

De Negotiated Approach

Onze partner JVE

Video Negotiated Approach

Lees meer over dit onderwerp