Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 20 oktober 2009

Politiek cafe. De koude kikker; NIEUWE TRAILER ONLINE

Vrijdag 20 november 2009; 17u30 - 19u30; Het Nutshuis in Den Haag
De wereld probeert in december een nieuw mondiaal klimaatverdrag tot stand te brengen om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. De Europese Unie zegt grote ambities te hebben voor deze klimaattop in Kopenhagen. Maar de realiteit is dat de EU slechts voorwaardelijke doelstellingen stelt voor CO2 reductie binnen de eigen grenzen. Ook zijn er nauwelijks fondsen beschikbaar voor ontwikkelingslanden, waardoor deze niet adequaat kunnen inspelen op de huidige gevolgen van klimaatverandering. Daarbij opgeteld dat klimaat-onvriendelijke investeringen in bijv. grootschalige dammen of energieslurpende industrieën nog altijd op steun van de Europese Investeringsbank (EIB) kunnen rekenen, concluderen we dat het EU klimaatbeleid tegenstrijdigheden bevat. Hoe kan de EU zorgen voor een klimaatbestendiger en coherent beleid, en welke rol kan Nederland daarin spelen?

 Een dam in Oeganda en een papierfabriek in Brazilië lijken op het eerste gezicht niet veel gemeen te hebben. Toch zijn beide projecten gefinancierd door de EIB én hebben beide projecten een aanzienlijke impact op de leefomgeving van de lokale bevolking. Both ENDS en stichting lokaalmondiaal legden de schadelijke gevolgen vast op film (te zien tijdens het politiek café). De Bujagali-dam in Oeganda, waar de EIB in 2008 een lening van 92 miljoen euro aan toekende, leidt mede door klimaatverandering tot verlaging van de waterstand in het Victoriameer. Een deel van de lokale bevolking heeft haar land gedwongen moeten verlaten en zag haar inkomstenbronnen verdwijnen. Ook in Brazilië hebben mensen hun landbouwgrond moeten opgeven voor de komst van een papierfabrieken de bijbehorende Eucalyptusplantage.

Grootschalige investeringsprojecten maken de lokale bevolking soms extra kwetsbaar voor klimaatverandering. Jaarlijks investeren lidstaten als Nederland via de Europese Investeringsbank miljarden euro's in klimaatonvriendelijke sectoren als olie, gas, mijnbouw, grote dammen en transport. Om een constructieve rol te kunnen spelen in het terugdringen van klimaatverandering, dient het beleid van Europese instellingen als de EIB coherent gemaakt worden met klimaatbeleid. Nederland en de Europese Unie kunnen een klimaatbestendig investeringspatroon in ontwikkelingslanden realiseren. Hoe kan Nederland binnen de EU haar duurzame ambities waarmaken en klimaatoverwegingen meenemen in haar investeringsbeslissingen? Daarover gaan we graag met u in debat.

Panel:
• Thijs Berman, EU Parlementariër PvdA
• Renato Cunha, GAMBA (Grupo
Ambientalista da Bahia), Brazilie.
• Frank Muramuzi, NAPE (National
Association of Professional
Environmentalists), Oeganda
• Bruce Rich, consultant en auteur van
Foreclosing the Future - Coal, Climate
and Public international Finance (2009)
• EIB vertegenwoordiger


Moderator: Farid Tabarki (Cool Politics)

 

Datum: vrijdag 20 november 2009
Tijd: 17u30 - 19u30
Locatie: Het Nutshuis, Riviervismarkt 5, Den Haag (route: www.nutshuis.nl)|
Voertaal: Engels
Toegang: gratis, aanmelden is niet verplicht.

Aansluitend borrel. 

Meer informatie: Leontien Aarnoudse, la@bothends.org, tel +31 (0)20 5306600.

Lees meer over dit onderwerp