Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 9 april 2014

Ploumen: pleit voor mensenrechten bij de Wereldbank!

De VS lopen niet altijd in de voorhoede als het gaat om bescherming van mensenrechten en milieu in ontwikkelingslanden, maar soms wel. Nederland heeft zich kortgeleden aangesloten bij het ‘klimaatinitiatief’ van President Obama, waarin wordt aangestuurd op het stopzetten van het financieren van kolencentrales met publiek geld. Maar de VS gaan veel verder dan dat: Amerikaanse bewindvoerders bij internationale financiële instellingen zoals de Wereldbank moeten volgens de ‘Appropriations Bill’ tegen projecten stemmen die grote dammen, industriële houtkap of mijnbouwprojecten in tropische bossen steunen. Wij roepen Minister Ploumen op om ook dit deel van de Amerikaanse wetgeving te volgen!

Mensenrechten in de Wereldbank

Vandaag bespreekt minister Ploumen in de Tweede Kamer de Nederlandse agenda voor de voorjaarsvergadering van de Wereldbank, die binnenkort plaatsvindt. Both ENDS heeft een brief gestuurd aan minister Ploumen waarin we haar vragen om er tijdens die voorjaarsvergadering bij de Wereldbank op aan te dringen om mensenrechten op te nemen in haar beleid. De Wereldbank investeert helaas vaak in projecten die schadelijke gevolgen hebben voor mensen en hun leefomgeving. “Een goed voorbeeld is de controversiële Inga 3 Dam in de Democratische Republiek Congo”, zegt Pieter Jansen van Both ENDS, die de investeringen van de Wereldbank op de voet volgt. “ondanks grote negatieve gevolgen, bijvoorbeeld dat een groot deel van de plaatselijke inheemse bevolking wordt gedwongen te verhuizen, heeft de Wereldbank onlangs besloten dit project te ondersteunen.”

 

Niet juridisch aansprakelijk

“Het is raar: overheden van landen kunnen juridisch vervolgd worden als zij de mensenrechten schenden, bijvoorbeeld bij een nationale rechtbank of bij het internationale gerechtshof in Den Haag. Maar de Wereldbank is nog steeds niet juridisch aansprakelijk voor de schade die haar projecten veroorzaakt aan mens en milieu in ontwikkelingslanden. Mensen die daarvan slachtoffer worden, kunnen zich alleen beroepen op de sociale- en milieuregels die de bank zichzelf oplegt, de zogeheten ‘safeguards’. En wat je nu meer en meer ziet is dat de bank deze regels versoepelt.  Wij vragen de Minister om versoepeling van de regels te voorkomen en om de mensenrechten juist in het beleid van de Bank te introduceren.”

 

Lees hier de brief aan minister Ploumen

Lees hier de informatie van Counter Balance, het netwerk dat zich bezighoudt met de EIB

Lees meer over dit onderwerp