Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 14 maart 2012

Plan Atsma: meer CO2 uitstoot, voedselschaarste en hogere benzineprijzen

In 2020 moeten alle EU-landen 10% van hun transportbrandstof bijmengen met hernieuwbare energie. In de praktijk zijn dat voornamelijk biobrandstoffen. Staatssecretaris Atsma wil dit percentage nu al in 2016 halen, terwijl veel studies laten zien dat biobrandstoffen gemaakt uit landbouwgewassen de voedselvoorziening aantast en tot ontbossing leidt. Vier maatschappelijke organisaties, waaronder Both ENDS, vragen de Tweede Kamer om de staatssecretaris tot de orde te roepen.

 

Een groeiende groep van wetenschappers, internationale organisaties en bedrijven waarschuwen voor de gevolgen van verbouw van biobrandstoffen op de voedselproductie. De huidige productie van palmolie, soja en koolzaad, gaat ten koste van landbouwgrond die nu nog voor voedselproductie wordt ingezet. Wetenschappers voorspellen dat de bijmengverplichting van de EU in 2020 zal leiden tot een extra landbeslag buiten de EU van 1,7 miljoen hectare.

 

Tot nu toe hebben het Nederlandse Kabinet en bedrijfsleven altijd benadrukt dat onze vraag naar biobrandstof niet ten koste mag gaan van de mondiale voedselvoorziening. Daarnaast zorgt de productie van biobrandstof tot een grotere vraag naar landbouwgrond en daardoor grootschalige ontbossing. Hierbij komen zoveel broeikasgassen vrij dat veel biobrandstoffen netto meer broeikasgassen uitstoten dan fossiele brandstoffen.

Deze bezwaren waren redenen om het groeipad van biobrandstoffen in Nederland te matigen. Staatssecretaris Atsma gooit dit beleid nu op de schop. Hij vraagt daarbij geen criteria voor biobrandstoffen die voorkomen dat de voedselmarkt verstoord wordt, noch garanties voor CO2- reductie. Biobrandstoffen zijn duurder dan fossiele brandstoffen en zo betalen automobilisten jaarlijks honderden miljoenen Euro meer aan de pomp voor deze bijmenging.

 

Het plan van Atsma is gericht op het tegemoetkomen aan het probleem van de overcapaciteit in de biodieselsector, met minimale aandacht voor duurzaamheid, en staat ook haaks op de uitspraak van collega-staatssecretaris Bleker. Die benadrukte vorig jaar dat een te groot beslag op landbouwgronden voor onze energiebehoefte onwenselijk is. Atsma's voornemen staat ook haaks op de EU richtlijn die stelt dat daar waar biobrandstofproductie een aantoonbaar impact op voedselprijzen heeft, het beleid herzien zal moeten worden.

 

Voedselconcurrentie lijkt met de plannen van Atsma niet langer een thema voor Nederland, bij de invulling van haar biobrandstofbeleid. Naast Both ENDS doen ook Oxfam Novib, Greenpeace en Milieudefensie mee aan de oproep.

 

 

Foto van Flickr.com: groenlinkseuropa

Lees meer over dit onderwerp